Тест и для контролю знань з гістології, цитології та ембріології

14.08.2015

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Т Е С Т И

для контролю знань

з гістології, цитології та ембріології

Ростов — — Дону

2012

УДК 611-018 (07.07)

Перевидається за рішенням редакційно-видавничої ради і

ЦМК Ростовського державного медичного університету

Тести для контролю знань з гістології, цитології та ембріології. Під загальною редакцією д. м. н. професором П. А. Хлопоніна.

Ростов-на-Дону, РостГМУ, 2012 р.,169 стор

У підготовці до видання тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів I — II курсів Ростовського державного медичного університету брали участь: зав. кафедрою гістології та ембріології РостГМУ професор П. А. Хлопонін, доценти — в. І. Сулима, А. В. Новіков, старші викладачі — К. І. Маркво, О. Ю. Патюченко, асистенти – Ст. Н.Давиденко, Н. В. Агішев, А. А. Созикін.

Тестові завдання складені з використанням матеріалів навчально-методичного посібника «Тести з гістології, цитології та ембріології», виданого в 2004 році колективом кафедри гістології, цитології та ембріології Московської медичної академії ім. І. М. Сеченова під редакцій чл.-корр. РАМН, академік РАПН, професор С. Л. Кузнєцова, а також доданих до підручника «Гістологія» (М. 1997) тестових завдань, виданих групою авторів (Н.В.Бойчук, Р. Р. Ісмаїлов, Е. Р. Улумбеков, Ю. А. Челишев) – провідних викладачів кафедри гістології, цитології та ембріології Казанського державного медичного університету.

Рецензенти: зав.. кафедрою патологічної анатомії РостГМУ,

д. м. н. професор В. С. Дерижанова

доцент кафедри медичної біології та генетики

РостГМУ, к. б.н. С. С. Петров

Ростовський державний медичний університет, 2012 р.

Передмова

Цей збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології призначений студентам I — II курсів РостГМУ для самостійної підготовки їх до поточних занять і підсумкового контролю знань.

Всі тести складено згідно з примірною програмою з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» (2002р.), тематичним планом і робочою програмою кафедри гістології та ембріології РостГМУ. Контроль вихідних знань курсу в межах I – II рівнів засвоєння матеріалу включає 20 основних його тим, відповідних тематиці лекцій і практичних занять.

Тестові завдання представлені в декількох формах. Пропоновані тести I типу (вибіркові) передбачають вибір лише однієї правильної відповіді і тому для роботи в навчальному режимі цей (правильний) відповідь у кожному тесті стоїть останнім. Природно, що при тестовому контролі знань матеріалу на практичному занятті або іспиті місце правильної відповіді буде змінено.

У тестах II типу «Встановити відповідність» необхідно вказати для кожного елемента в лівій колонці відповідні значення з правої.

За виконання кожного тестового завдання III типу (з вибором кількох правильних відповідей) потрібно вказати букви правильних відповідей.

Критерієм оцінки рівня знань студентів є кількість правильних відповідей у запропонованому для контролю наборі тестів. Оцінкою «задовільно» відповідає 71 – 80% правильних відповідей, оцінки «добре» – 81 – 90%, оцінку «відмінно» – 91 — 100%.

Короткий опис статті: тести з гістології Тип: Тести; Size: 3.57 Mb.; Тести для контролю знань з гістології, цитології та ембріології. Під загальною редакцією д м н., професора П. А. Хлопоніна

Джерело: Тест и для контролю знань з гістології, цитології та ембріології Ростов на Дону

Також ви можете прочитати