Тема Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри.

19.07.2015

Тема Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри. Методи досліджень. Елементи шкірної висипки та її значення

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Введення в дерматовенерологию

медичний

Актуальність теми : Поширеність захворювань шкіри досягає 100 %-го рівня. Кількість нозологічних форм дерматозів у одного пацієнта в середньому становить більше 7-ми. Прояви патології на шкірі часто є симптомами небезпечного для здоров’я самого пацієнта та його оточення захворювання. Лікарі всіх спеціальностей повинні добре знати дерматологію і вміти своєчасно виявити симптоми уражень шкіри і видимих слизових оболонок, грамотно провести курацію хворих з дерматозами.

Конкретні цілі заняття:

Пояснити фізіологічні та морфологічні особливості шкіри та слизових при функціонуванні організму в нормі та при різних патологічних станах.

Трактувати поняття «висип» і пояснити її роль при постановці відповідного дерматологічного діагнозу.

Аналізувати етапи становлення дерматовенерології як окремої клінічної дисципліни та внесок окремих вчених у її розвиток.

Анатомію, гістологію, фізіологію шкіри. Функції шкіри.

Етіологію хвороб шкіри.

Патогенез хвороб шкіри. Патологічну фізіологію і морфологію типових патологічних процесів шкіри.

Принципи обстеження хворих. Методи лабораторного дослідження (загальні і спеціальні).

Принципи лікування хворих. Медикаментозну терапію. Лікарські форми для зовнішнього застосування. Методи фізіотерапії. Санаторно-курортне лікування. Дієтотерапію.

Принципи і методи обстеження дерматологічних хворих. Діагностичний процес в дерматології.

Семіотику захворювань шкіри. Первинні та вторинні морфологічні елементи. Поліморфізм висипу (істинний та помилковий).

Спеціальні дерматологічні дослідження (пальпація, зішкріб, диаскопия, дермографізм, і ін).

Додаткові методи обстеження дерматологічних хворих (лабораторні і функціональні).

Принципи терапії дерматологічних хворих. Основні методи та методики лікування, які застосовуються в дерматології.

скласти план обстеження, лікування та проведення соціально — і медико-профілактичних заходів; заповнити необхідну документацію; на підставі даних клініко-лабораторного обстеження обґрунтувати діагноз хворого; провести курацію хворого і комплекс соціальних і медико-профілактичних заходів;

деонтологического підходу до хворого; повного систематичного обстеження хворого з комплексним аналізом скарг, даних анамнезу, клінічного обстеження та додаткових методів дослідження; методичного та коректного підходу до курації пацієнтів.

Міждисциплінарна інтеграція

Короткий опис статті: гістологія серця Тип: Завдання; Size: 82.1 Kb.; Тема Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри. Методи досліджень. Елементи шкірної висипки та її значення документи реферати

Джерело: Тема Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри. Методи досліджень. Елементи шкірної висипки та її значення

Також ви можете прочитати