Спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу, патент РФ 2133954, Мелай Е.

21.08.2015

спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу

Спосіб використовується в медицині, а саме в гістологічної техніки. У пристрої попередньо задають режими різання, що забезпечують одержання заданої товщини гістологічних зрізів. Потім проводять обробку гістологічного блоку, яку ведуть при відносному обертальному русі гістологічного блоку і ріжучої кромки інструменту зі швидкістю різання, і відносному русі подачі гістологічного блоку і ріжучої кромки інструменту, не співпадаючому з напрямом швидкості різання, освіта гістологічних зрізів здійснюють у два етапи блоком ріжучих інструментів з паралельно розташованими різальними кромками, що складаються з основного (чорнового), встановленого з можливістю переміщення в радіальному напрямку відносно осі обертання гістологічного блоку, і додаткового (чистового) інструменту, причому попередньо ріжучу кромку основного (чорнового) інструменту встановлюють над ріжучою кромкою додаткового (чистового) інструменту, і на першому етапі проводять обробку гістологічного блоку основним (чорновим) інструментом до появи на зрізі слідів досліджуваного матеріалу, потім відводять основний (чорновий) інструмент у вихідне положення і на другому етапі вводять у роботу додатковий (чистовий) ріжучий інструмент, при цьому спочатку отримують гістологічний зріз на перевірку наявності досліджуваного матеріалу в зрізі, а потім виробляють послідовні чистові гістологічні зрізи. Спосіб забезпечує підвищення якості отриманих зрізів при підвищенні продуктивності процесу зрізання, а також дозволяє варіювати режими різання в досить широких межах. 1 іл.

Малюнки до патенту РФ 2133954

Винахід відноситься до медицини, а саме до гістологічної техніки.

Відомий спосіб отримання гістологічних зрізів, що полягає в тому, що ножу повідомляють зворотно-поступальний рух зі швидкістю різання, а гістологічному блоку — рух подачі, що забезпечує отримання заданої товщини зрізу. Цей спосіб реалізується в микротомах традиційної конструкції [1].

Недоліками цього способу є низька якість зрізів при досить низькій продуктивності, неможливість отримання ультратонких зрізів.

Найбільш близьким за заявленим сутності є спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу, що полягає у взаємному переміщенні ріжучої кромки інструмента відносно гістологічного блоку з досліджуваним матеріалом зі швидкістю різання шляхом повідомлення інструменту обертального руху і руху подачі гістологічному блоку, напрямок якого збігається зі швидкістю різання [2]. Зазначеним способом можна приготувати ультратонкі зрізи при помірних швидкостях різання, застосовуючи відповідний матеріал для заливки гістологічних блоків.

Недоліками цього способу є нестабільність отримання зрізів по товщині внаслідок невисокої твердості леза ножа, складність видалення зрізів з передньої поверхні ножа.

Завданням цього винаходу є підвищення якості отриманих зрізів при підвищенні продуктивності процесу зрізання.

Виконання цієї задачі досягається тим, що в способі отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу, з якого попередньо задають режими різання, що забезпечують одержання заданої товщини гістологічних зрізів, потім проводять обробку гістологічного блоку, яку ведуть при відносному обертальному русі гістологічного блоку і ріжучої кромки інструменту зі швидкістю різання, і відносному русі подачі гістологічного блоку і ріжучої кромки інструменту, не співпадаючому з напрямом швидкості різання, освіта гістологічних зрізів здійснюють у два етапи блоком ріжучих інструментів з паралельно розташованими різальними кромками, що складаються з основного (чорнового), встановленого з можливістю переміщення в радіальному напрямку відносно осі обертання гістологічного блоку, і додаткового (чистового) інструменту, причому попередньо ріжучу кромку основного (чорнового) інструменту встановлюють над ріжучою кромкою додаткового (чистового) інструменту, і на першому етапі проводять обробку гістологічного блоку основним (чорновим) інструментом, до появи на зрізі слідів досліджуваного матеріалу, потім відводять основний (чорновий) інструмент у вихідне положення, і на другому етапі вводять у роботу додатковий (чистовий) ріжучий інструмент, при цьому спочатку отримують гістологічний зріз на перевірку наявності досліджуваного матеріалу в зрізі, а потім виробляють послідовні чистові гістологічні зрізи.

На кресленні представлено пристрій для здійснення заявляється способу.

В якості пристрою для здійснення заявляється способу може бути використана, наприклад, наступна схема.

Гістологічний блок 1 закріплений на валу 2 привода 3 обертання блоку 1. Чорновий ріжучий інструмент 4, з’єднаний з приводом 5 швидкого відводу інструмента чорнової 4 у вихідне положення, розташований над чистовим ріжучим інструментом 6. Ріжуча кромка 7 чорнового інструменту 4 в робочому положенні встановлено з перевищенням на величину «а» над ріжучою кромкою 8 чистового інструменту 6. Ріжучі кромки 7 і 8 паралельні між собою.

Переміщенням ріжучих інструментів 7 і 8 в напрямку подачі керує диск 9, який електрично пов’язаний з системою управління 10, в якості якої може бути використаний контролер. Система управління 10 електрично пов’язана з приводом 3 обертання гістологічного блоку 1 і приводом 5 швидкого відводу. Крім того, система управління 10 узгодить роботу приводу подачі 9 і привода 3 обертання гістологічного блоку 1.

Спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу здійснюється наступним чином.

Задається товщина h чорнових і чистових гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу. Визначаються параметри пристрою, що забезпечує здійснення заявляється способу (хвилинна подача ріжучих кромок 7 і 8 чистового 6 і чорнового інструменту 4 і частота обертання гістологічного блоку 1):

Спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу, патент РФ 2133954, Мелай Е.

де Sхв — хвилинна подача ріжучої кромки 8 чистого інструменту 6;

n — частота обертання гістологічного блоку 1.

Встановлюють блок ріжучих інструментів, що складається з основного (чорновий) ріжучого інструменту 4, сполученого з приводом 5 швидкого відводу інструмента чорнової 4 у вихідне положення, і додаткового (чистового) ріжучого інструменту 6. Ріжучі кромки інструментів розташовують паралельно, причому ріжучу кромку 7 чорнового інструменту 4 в робочому положенні встановлюють з перевищенням над ріжучою кромкою 8 додаткового (чистового) інструмента 6 на величину «а». Таке розташування різальних кромок 7 і 8 дозволяє здійснити зачисні рези на гістологічному блоці 1, що сприяє отриманню більш якісних гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу.

Переміщення ріжучих інструментів 7 і 8 в напрямку подачі здійснюють приводом 9, який електрично пов’язаний з системою управління 10, в якості якої може бути використаний контролер. Система управління 10 електрично пов’язана з приводом 3 обертання гістологічного блоку 1 і приводом 5 швидкого відводу. Крім того, система управління 10 узгодить роботу приводу подачі 9 і привода 3 обертання гістологічного блоку 1.

Система управління 10 дозволяє варіювати режимами різання при виконанні чорнових і чистових різів. Крім того, в системі управління 10 також можна задавати режим виконання певної кількості чорнових різів, які забезпечують зачистку гістологічного блоку 1 з досліджуваним матеріалом.

По команді від системи управління 10 3 приводом приводять в обертання вал 2 з закріпленим на ньому гістологічним блоком 1. Спочатку, на першому етапі, в роботу вступає чорнової ріжучий інструмент 4, і його переміщення провадиться до появи на зрізі слідів досліджуваного матеріалу, потім чорнової ріжучий інструмент 4 відводять у вихідне положення, використовуючи привід 5. У вихідному положенні ріжуча кромка 8 чистового інструменту 6 розташовується з перевищенням над ріжучою кромкою 7 чорнового ріжучого інструменту 4.

На другому етапі вводять у роботу чистової ріжучий інструмент 6, проводять контрольний гістологічний зріз на перевірку наявності досліджуваного матеріалу в зрізі, а потім методом послідовних різів отримують чистові гістологічні зрізи.

При обертальному русі гістологічного блоку 1 під час різання створюються постійні умови різання, що також забезпечується за рахунок маси самого валу 2, згладжуючі уривчастість процесу зрізання гістологічного матеріалу. При цьому виходить рівномірний по товщині зріз. Крім того, динамічні сили, що виникають в процесі реалізації запропонованого способу, також сприяють поліпшенню умов різання. Пропонований процес отримання зрізів — високопродуктивний, що дозволяє одержувати велику кількість послідовних зрізів без істотної зміни властивостей досліджуваного препарату в гістологічному блоці в процесі зрізування. Продуктивність процесу отримання гістологічних зрізів пропонованим способом у порівнянні з традиційними, що використовують зворотно-поступальний рух ножа, зростає в кілька десятків разів. При цьому забезпечується стабільність товщини зрізів внаслідок поліпшеної динаміки процесу різання та спрощеної схеми позиціонування ножа щодо гістологічного блоку. Моделювання запропонованого способу показало відсутність вібрацій при різанні і можливість стабільного отримання зрізів товщиною 0,2 мкм. Крім того, пропонований спосіб дозволяє варіювати режими різання в досить широких межах, що забезпечує оптимальні режими різання при отриманні зрізів з різних за фізичними властивостями препаратів.

Джерела інформації

1. Волкова О. В. Єлецький Ю.К. Основи гістології з гістологічної технікою. — М. Медицина, 1982, с. 189.

2. Піз Д. Гістологічна техніка в електронній мікроскопії. — М. Изд-во іноземної літератури, с. 65.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу, з якого попередньо задають режими різання, що забезпечують одержання заданої товщини гістологічних зрізів, потім проводять обробку гістологічного блоку, яку ведуть при відносному обертальному русі гістологічного блоку і ріжучої кромки інструменту зі швидкістю різання і відносному русі подачі гістологічного блоку і ріжучої кромки інструменту, не співпадаючому з напрямом швидкості різання, відрізняється тим, що освіта гістологічних зрізів здійснюють у два етапи блоком ріжучих інструментів з паралельно розташованими різальними кромками, що складаються з основного (чорнового), встановленого з можливістю переміщення в радіальному напрямку відносно осі обертання гістологічного блоку, і додаткового (чистового) інструменту, причому попередньо ріжучу кромку основного (чорнового) інструменту встановлюють над ріжучою кромкою додаткового (чистового) інструмента і на першому етапі проводять обробку гістологічного блоку основним (чорновим) інструментом до появи на зрізі слідів досліджуваного матеріалу, потім відводять основний (чорновий) інструмент у вихідне положення і на другому етапі вводять у роботу додатковий (чистовий) ріжучий інструмент, при цьому спочатку отримують гістологічний зріз на перевірку наявності досліджуваного матеріалу в зрізі, а потім виробляють послідовні чистові гістологічні зрізи.

Короткий опис статті: гістологію

Джерело: спосіб отримання гістологічних зрізів досліджуваного матеріалу — патент РФ 2133954 — Мелай Е. А.,Хадарцев А. А.,Мелай А. А.,Чібісов К. Р.,Лукічов Б. Н.,Мелай А. М.

Також ви можете прочитати