Робоча програма дисципліни гістологія, ембріологія, цитологія

07.09.2015

Робоча програма дисципліни гістологія, ембріологія, цитологія для спеціальності
Російської Федерації

ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ

Для спеціальності: 060101 «Лікувальна справа «

Кваліфікація (ступінь) випускника: фахівець

Факультет: лікувальний

Кафедра: гістології, ембріології, цитології

Курс – I, II

Семестр – II, III

Розробники програми:

завідувач кафедри гістології, ембріології, цитології,

д. м. н. професор М. Ю. Капітонова

доцент кафедри гістології, ембріології, цитології,

к. м. н. О. В. Федорова

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри гістології, ембріології, цитології

протокол №5 від «5» травня 2011 року

Завідувач кафедри гістології,

ембріології, цитології М. Ю. Капітонова

Робоча програма узгоджена з навчально-методичною комісією зі спеціальності «Лікувальна справа» лікувального факультету

протокол № від« » ______________ 20 року

декан лікувального факультету С. В. Клаучек

Зовнішня рецензія дана

«19» квітня 2011 р. (додається)

Робоча програма узгоджена з наукової фундаментальною бібліотекою

Завідуюча бібліотекою Ст. Ст. Долгова

Робоча програма затверджена на засіданні Центральної методичної ради

протокол № _______ від«_____»______________________ 20 року

Голова ЦМС

професор В. Б. Мандриков

Пояснювальна записка

Робоча програма дисципліни розроблена у відповідності з Федеральним державним освітнім стандартом (ФГОС) вищої професійної освіти за спеціальністю лікувальна справа з урахуванням рекомендацій примірної основної освітньої програми вищої професійної освіти за спеціальністю лікувальна справа примірної (типової) навчальної програми дисципліни (2011 р).

Мета і завдання дисципліни

Мета – формування у студентів наукових уявлень про мікроскопічної функціональної морфології і розвитку клітинних, тканинних і органних систем людини, в тому числі органів порожнини рота, що забезпечують базис для вивчення клінічних дисциплін і сприяють формуванню лікарського мислення.

Завдання:

вивчення загальних і специфічних структурно-функціональних властивостей клітин всіх тканин організму і закономірностей їх ембріонального і постембріонального розвитку;

вивчення гистофункциональных характеристик основних систем організму, закономірностей їх ембріонального розвитку, а також функціональних, вікових та захисно-пристосувальних змін органів і їх структурних елементів;

вивчення основної міжнародної гістологічної латинської термінології;

формування у студентів вміння мікроскопування гістологічних препаратів з використанням світлового мікроскопа;

формування у студентів уміння ідентифікувати органи, їх тканини, клітини та неклітинні структури на мікроскопічному рівні;

формування у студентів уміння визначати лейкоцитарну формулу;

формування у студентів уявлення про методи аналізу результатів клінічних лабораторних досліджень, їх інтерпретації та постановки попереднього діагнозу;

формування у студентів навичок самостійної аналітичної, науково-дослідної роботи;

формування у студентів навичок роботи з науковою літературою;

формування у студентів навичок організації заходів по охороні праці і техніці безпеки;

формування у студентів уявлень про умови зберігання хімічних реактивів і лікарських засобів;

формування у студентів навичок спілкування і взаємодії з суспільством, колективом, сім’єю, партнерами, пацієнтами та їх родичами.

2. Місце дисципліни в структурі основної освітньої програми

Дисципліна «Гістологія, ембріологія, цитологія» відноситься до циклу математичних, природничо-наукових і медико-біологічних дисциплін Федерального освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Лікувальна справа».

Основні знання, необхідні для вивчення дисципліни формуються:

— в циклі математичних, природничо-наукових і медико-біологічних дисциплін: біологія, екологія, фізика, математика, загальна хімія, органічна хімія, анатомія людини, топографічна анатомія.

Вивчення дисципліни «Гістологія, ембріологія, цитологія» передує дисциплін: біологічної хімії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, патологічної фізіології, фармакології; дисциплін циклу З-3.

Розділи дисципліни та міждисциплінарні зв’язки

з наступними дисциплінами

Короткий опис статті: гістологію Тип: Робоча програма; Розмір: 1.27 Mb.; Робоча програма обговорена на засіданні кафедри гістології, ембріології, цитології Робоча програма дисципліни гістологія, ембріологія, цитологія для спеціальності документи реферати твори гдз

Джерело: Робоча програма дисципліни гістологія, ембріологія, цитологія для спеціальності

Також ви можете прочитати