Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Форум судових

06.08.2015

Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Биків Ст. Л.

Повідомлення #1

Просунутий учасник

Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Форум судових
Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Форум судових
Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Форум судових
Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Форум судових
Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс), Форум судових

Реєстрація: 29.04.2006

Користувач №: 1 705

Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс)

Категорія: Патанатомія

Бібліографічний опис:

Биків Ст. Л. Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс). — 2-е изд. — СПб. СОТІС, 1997. Формат DjVu.

Анотація:

Книга в стислій формі містить систематизований виклад приватної гістології людини, засноване на сучасних даних функціональної морфології різних органів і систем. У зв’язку з медичної спрямованістю курсу в тексті наводяться короткі вказівки на клінічне значення порушення деяких описуваних морфофункціональних механізмів.

Видання орієнтоване на ефективне освоєння або повторення курсу приватної гістології і призначений для студентів медичних Вузів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів і лікарів різних спеціальностей.

Передмова до другого видання

Мета цієї книги — дати короткий систематизований виклад приватної гістології людини на основі сучасних наукових даних та уявлень про функціональної морфології різних органів і систем. Книга орієнтована на ефективне освоєння або повторення курсу приватної гістології читачами, знайомими з курсом загальної гістології.

У відповідності з зазначеною метою особлива увага приділена добору матеріалу й організації тексту. В основу книги покладено зміст курсу лекцій з приватної гістології, який читався автором студентам Санкт-Петербурзького Державного медичного Університету імені академіка В. П. Павлова в 1999-1996 рр. а також досвід читання концентрованого курсу з предмета (1993-1996 рр.) для підготовки до здачі американського ліцензійного іспиту по медицині (USMLE).

При відборі матеріалу в текст в такій формі, яка містить відомості, які відповідають трьом основним завданням:

(1) мають істотне значення для розуміння будови і функції конкретних органів і систем, тобто для оволодіння власне матеріалом приватної гістології,

(2) створюють базис морфологічних знань, необхідний для успішного освоєння інших медико-біологічних дисциплін (фізіології, біохімії, патологічної фізіології, імунології),

(3) важливі для подальшого розвитку правильних уявлень про патогенез і морфогенезе захворювань.

У зв’язку з останнім завданням в тексті даються короткі вказівки на клінічне значення порушень деяких описуваних морфо-функціональних механізмів.

У відповідності з логікою викладу і для полегшення сприйняття матеріалу в тексті виділені смислові розділи, найважливіші поняття відзначені графічно, для прискорення пошуку відповідного матеріалу складено предметний покажчик.

Внаслідок медичної спрямованості курсу всі відомості, викладені стосовно до людини. Наведені в книзі схеми і малюнки, виконані автором, ілюструють лише найважливіші моменти викладу для більш повного освоєння предмета доцільно скористатися наявними гістологічними атласами.

Даний друге видання перероблене і доповнене порівняно з першим, що вийшов в 1994 р. з урахуванням висловлених пропозицій і зауважень. У нього за побажанням читачів включена глава, присвячена органам нервової системи, внесені короткі додавання й уточнення матеріал інших глав. Розширено список літератури, проте з міркувань можливої стислості в нього внесено лише основні навчальні видання, монографії, опубліковані переважно за останні 10-15 років. В цей список не включені більш ранні видання книг, а також численні журнальні статті та огляди останніх років, матеріал яких проаналізований автором при написанні курсу приватної гістології. У зв’язку з тим, що книга цілком присвячена приватної гістології, справжнє її видання, як і попереднє, не містить відомостей про ембріональному розвитку органів, які можуть бути почерпнуті у відповідних посібниках з ембріології.

Видання призначене для студентів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів і лікарів різних спеціальностей. Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Санкт-Петербурзького Державного медичного Університету імені академіка В. П. Павлова доктор медичних наук, професор Ст. Л. Биків.

Для читання файлів у форматі DjVu необхідно встановити програму WinDjView (535 Кб).

Короткий опис статті: биков гістологія

Джерело: Приватна гістологія людини (стислий оглядовий курс) — Форум судових медиків Росії

Також ви можете прочитати