Посадова інструкція лікаря-невропатолога . Охорона праці . Отд-лаб.

17.07.2015

Посадова інструкція лікаря-невропатолога

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ лікаря-невропатолога

I. Загальні положення.

1. Лікар — невропатолог відноситься до категорії фахівців з вищою професійною освітою.

2. На посаду лікаря — невропатолога призначається особа, яка має вищу медичну освіту та документ про присвоєння звання лікаря відповідної спеціальності.

3. Лікар — невропатолог призначається і звільняється від посади наказом головного лікаря (директора) медичного закладу.

4. Лікар — невропатолог повинен знати:

-основи законодавства про охорону здоров’я та директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я;

-загальні питання організації неврологічної і нейрохірургічної допомоги в країні, організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги;

-анатомію, ембріологію та топографічну анатомію центральної, периферичної і вегетативної нервової системи;

-основні питання нормальної та патологічної фізіології центральної та периферичної нервової системи;

-причини виникнення патологічних процесів в організмі, механізми їх розвитку;

-клінічну симптоматику основних неврологічних захворювань, їх профілактику, діагностику та лікування; клінічну симптоматику пограничних станів у невропатології;

-загальні і функціональні методи обстеження в неврологічній клініці, включаючи радіоізотопні та ультразвукові методи, показання та протипоказання до рентгенорадиологическому обстеження неврологічного хворого;

-основи фармакотерапії в клініці нервових хвороб, включаючи застосування антибіотиків і гормонів, принципи фармакотерапії хворих похилого віку;

-основи иммунобиологии, загальні питання генетики, генетики в неврології;

-показання та протипоказання до хірургічного лікування;

-застосування фізіотерапії та лікувальної фізкультури, показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;

-основи раціонального харчування та принципи дієтотерапії у неврологічній клініці;

-питання тимчасової і стійкої непрацездатності, лікарсько-трудової експертизи;

-організацію і проведення диспансеризації неврологічних хворих, аналіз її ефективності; санітарно-освітня робота;

-питання організації медичної служби цивільної оборони.

5. У своїй діяльності лікар — невропатолог керується:

-принципів лікарської етики та деонтології;

-принципом дотримання лікарської таємниці;

-справжньої посадовий інструкцією.

II. Посадові обов’язки.

1. Лікар — невропатолог повинен бути підготовлений для самостійної професійної діяльності та виконання основних функцій: організаційної, діагностичної, консультативної, лікувальної та профілактичної. Він повинен поєднувати глибоку теоретичну підготовку з практичними вміннями, відповідально ставитися до дорученої справи, бути вимогливим до себе і підлеглих, постійно підвищувати свою професійну компетентність і рівень загальної культури, займаючись безперервним самоосвітою.

Лікар — невропатолог зобов’язаний застосовувати на практиці принципи наукової організації праці, активно використовувати електронно-обчислювальну та лікувально-діагностичну техніку стосовно до профілю своєї діяльності, вміти орієнтуватися в сучасній науково-технічної інформації, ефективно використовувати її для вирішення практичних завдань, проявляти ініціативу, принциповість і сумлінність у роботі.

2. Лікар — невропатолог повинен:

2.1. Отримувати інформацію про захворювання, застосовувати об’єктивні методи обстеження, виявляти загальні і специфічні ознаки неврологічного захворювання, встановлювати топічний діагноз і неврологічний синдром.

2.2. Виявляти осередкову неврологічну симптоматику у хворих з ураженнями головного мозку, що знаходяться в коматозному стані.

2.3. Оцінювати тяжкість стану хворого, приймати необхідні заходи для виведення його з цього стану, у тому числі визначати необхідність реанімаційних заходів.

2.4. Визначати необхідність спеціальних методів дослідження (лабораторних, рентгенологічних, функціональних), інтерпретувати отримані дані, визначати показання до госпіталізації.

2.5. Проводити диференційну діагностику основних неврологічних захворювань, обґрунтовувати клінічний діагноз, схему, план і тактику ведення хворого.

2.6. Давати оцінку перебігу захворювання, передбачати можливі ускладнення та здійснювати їх профілактику.

2.7. Визначати програму реабілітаційних заходів.

2.8. Вирішувати питання щодо працездатності хворого.

2.9. Оформляти медичну документацію, передбачену законодавством з охорони здоров’я.

3. Лікар — невропатолог повинен знати профілактику, діагностику, клініку і вміти надавати термінову допомогу при наступних невідкладних станах в неврології:

-травми головного та спинного мозку;

-гострі судинні мозкові порушення;

-гострі нейроинфекционные захворювання;

-епілепсія;

-міастенія;

-церебральні коматозні стани;

-компресії спинного мозку;

-больові синдроми;

а також:

-при гострій серцевій і судинній недостатності (непритомність, колапс);

-гострої дихальної недостатності; гострої інтоксикації (алкогольної, лікарської тощо).

4. Лікар — невропатолог повинен встановлювати діагноз та проводити необхідне лікування при наступних захворюваннях:

4.1. Судинні захворювання нервової системи:

-початкові прояви недостатності мозкового кровообігу;

-гострі порушення мозкового кровообігу, минущі порушення мозкового кровообігу, геморагічний та ішемічний інсульт, субарахноїдальний крововилив;

-дисциркуляторна енцефалопатія;

-спинальні інсульти, дисциркуляторні мієлопатії.

4.2. Захворювання периферичної нервової системи:

-вертеброгенні ураження нервової системи;

-моно — і поліневропатії, плексити;

-невралгії, компресійні ураження нервів (тунельні синдроми).

4.3. Інфекційні та інфекційно-алергічні захворювання центральної нервової системи:

-енцефаліти (вірусний, кліщовий, епідемічний);

Короткий опис статті: невропатолога Охорона праці | Отд-лаб.ру — сайт з охорони праці для інженерів і фахівців з охорони праці. Великий архів документів, тести з охорони праці. А також розглядаються питання щодо кадрів, пожежної безпеки, промислової безпеки. Охорона праці, пожежна безпека, промислова безпека, служба охорони праці, інженер з охорони праці, інструкції з охорони праці, посадові інструкції, накази, журнали, нещасний випадок на виробництві, травма, ЗІЗ, засоби індивідуального захисту, перша долікарська допомога, навчання з охорони праці, тести з охорони праці, комісія по охороні праці, первинні засоби пожежогасіння, ОПН, СНИП, ГОСТ, ССБТ, ССОТ, OHSAS, управління охороною праці, пільги і компенсації, електробезпека, небезпечний виробничий об’єкт, експертиза промислової безпеки, дистанційне навчання з охорони праці, профзахворювання, професійні захворювання, втрата працездатності, страхування від нещасних випадків на виробництві, культура виробництва, всесвітній день охорони праці, 28 квітня, посвідчення по охороні праці, виробничий контроль, важкість та напруженість, травмобезопасность, форум з охорони праці, безпеку виробничих процесів, огородження, блокування, знаки безпеки, каска, програми з охорони праці, інспектор з охорони праці, інспекція по праці, ростехнагляд, росспоживнагляд, розслідування нещасного випадку, травматизм, заходи з охорони праці, колективний договір, правила з охорони праці.

Джерело: Посадова інструкція лікаря-невропатолога | Охорона праці | Отд-лаб.ру

Також ви можете прочитати