Порівняльна гістологія Підручник, Заварзін АА, Строєва ОГ, 2000 рік

21.07.2015

Порівняльна гістологія Підручник, Заварзін АА, Строєва ОГ, 2000 рік

Автор (и): Заварзін А. А. Строєва О. Р. Формат файлу: DJVU, 520 стор 2000 р.

Опис:

У книзі дається характеристика організації та еволюційної динаміки основних типів тканин багатоклітинних тварин (епітеліальних, тканин

Передмова

Введення

§ 1. Становлення еволюційних ідей в гістології

§ 2. Визначення поняття «тканина», класифікація тканин

§ 3. Формування тканин в онтогенезі

§ 4. Проліферація і диференціювання клітин при формуванні тканин і в їх нормальної життєдіяльності

§ 5. Сучасні методи дослідження в гістології

§ 6. Місце порівняльної гістології в системі біологічних наук і її значення для медицини та ветеринарії

Частина 1. Епітеліальна тканина

Глава 1. Кишкові епітелії

§ 1. Кишкові епітелії хребетних тварин

§ 2. Кишкові епітелії полухордових, комах, молюсків і поліхет

§ 3. Кишкові епітелії нижчих багатоклітинних

§ 4. Загальні закономірності еволюційної динаміки кишкових епітеліїв

Глава 2. Шкірні епітелії

§ 1. Занурені, одношарові і багаторядні епітелії

Одношарові і занурені епітелії

Багаторядні війчасті епітелії

Глава 3. Залізисті епітелії

Малоклеточних залози

Багатоклітинні залози

§ 2. Ендокринні залози

§ 3. Деякі загальні закономірності еволюційної динаміки залізистих епітеліїв

Глава 4. Саморегулівні і видільні

§ 1. Змішані осморегулірующей і видільні канальця

§ 2. Тонка структурна організація фільтраційних і реабсорбційну відділів осморегулірующей і видільних канальців

Фільтраційні апарати

Основні відділи епітеліальних канальців

§ 3. Допоміжні осморегулірующей епітеліальні системи

§ 4. Деякі загальні закономірності еволюційної динаміки осморегулірующей і видільних епітеліїв

Глава 1. Осілі трофічні різновиди тканин внутрішнього середовища

§ 1. Пухка сполучна тканина

§ 2. Різновиди пухкої сполучної тканини

§ 3. Інтерстиціальні трофічні тканини безхребетних тварин

Глава 2. Скелетні тканини

§ 1. Скелетні тканини хребетних тварин

Щільна сполучна тканина

Хрящова тканина

Кісткова тканина

Взаємовідносини різновидів скелетних тканин хребетних тварин

§ 2. Опорні тканини безхребетних тварин

Глава 3. Клітинні та гуморальні механізми реалізації функцій газообміну і згортання (коагуляції) крові, гемолімфи і порожнинної рідини

§ 1. Дихальні пігменти і клітини, реалізують функцію газообміну

§ 2. Формені елементи крові і порожнинної рідини і деякі гуморальні механізми, що забезпечують процеси коагуляції

Глава 4. Стародавні клітинні і деякі гуморальні захисні механізми тканин внутрішнього середовища

§ 1. Клітинні системи

Фагоцити

Регуляторні клітини

§ 2. Стародавні гуморальні захисні механізми

§ 3. Запальні новоутворення сполучної тканини (клітинні механізми процесів запалення)

Глава 5. Лімфоїдна тканина

§ 1. Походження та загальна характеристика лімфоїдної системи хребетних тварин

§ 2. Реакції гуморального імунітету

Загальна характеристика реакції

Антігеннезавісімая диференціювання В-лімфоцитів

Антигензависимая диференціювання В-лімфоцитів

Периферичні органи лімфоїдної системи

Розвиток системи В-лімфоцитів у хребетних тварин

§ 3. Реакції клітинного імунітету

Загальна характеристика реакції

Рецептори Т-лімфоцитів і антігенпредставляющіх клітин

Реакції трансплантаційного імунітету

Тимус-й антігеннезавісімая диференціювання Т-лімфоцитів

Еволюційна динаміка реакцій клітинного імунітету

§ 4. Деякі загальні закономірності організації лімфоїдної тканини і реакцій імунітету

Глава 6. Організація процесів репродукції в оновлюються тканинах внутрішнього середовища

§ 1. Організація кровотворення у хребетних тварин

§ 2. Організація кровотворення у безхребетних тварин

§ 3. Проблема оновлення механоцітов

Глава 7. Деякі загальні закономірності еволюційної динаміки тканин внутрішнього середовища

Частина 3. М’язової тканини

Глава 1. Поперечно і косоісчерченние соматичні м’язові тканини

§ 1. М’язові тканини, утворені поперечнополосата сімпластіческімі волокнами

§ 2. Поперечно м’язові тканини, представлене системою м’язових і епітеліальної-м’язових клітин

§ 3. Косоісчерченние м’язові тканини

Глава 2. Целомічні поперечнополосатиє м’язові тканини

§ 1. Будова целомічних м’язової тканини хребетних і безхребетних тварин

§ 2. Зіставлення процесів гістогенезу, біологічних властивостей та регенераторних можливостей у соматичних і серцевих м’язових тканин

Глава 3. Гладкі м’язові тканини

§ 1. Гладка м’язова тканина безхребетних тварин

§ 2. Гладка м’язова тканина хребетних тварин

Глава 4. Загальна характеристика еволюційної динаміки м’язових тканин

Частина 4. ТКАНИНИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Глава 1. Нервові клітини і синапси

§ 1. / Нейрони, або нервові клітини

§ 2. Міжнейронні і нервово-м’язові синапси

Глава 2. Рецепторні нервові закінчення, рецептори

Короткий опис статті: гістологія Автор (и): Заварзін А. А., Строєва О. Р. Формат файлу: DJVU, 520 стор 2000 р.->
Опис:У книзі дається характеристика організації та еволюційної динаміки основних типів тканин багатоклітинних тварин… діагностика організму, online діагностика, lbfuyjcnbrf

Джерело: Порівняльна гістологія Підручник, Заварзін АА, Строєва ОГ, 2000 рік

Також ви можете прочитати