• Гістологія

  Порівняльна гістологія Підручник, Заварзін АА, Строєва ОГ, 2000 рік

  21.07.2015

  Порівняльна гістологія Підручник, Заварзін АА, Строєва ОГ, 2000 рік

  Автор (и): Заварзін А. А. Строєва О. Р. Формат файлу: DJVU, 520 стор 2000 р.

  Опис:

  У книзі дається характеристика організації та еволюційної динаміки основних типів тканин багатоклітинних тварин (епітеліальних, тканин

  Передмова

  Введення

  § 1. Становлення еволюційних ідей в гістології

  § 2. Визначення поняття «тканина», класифікація тканин

  § 3. Формування тканин в онтогенезі

  § 4. Проліферація і диференціювання клітин при формуванні тканин і в їх нормальної життєдіяльності

  § 5. Сучасні методи дослідження в гістології

  § 6. Місце порівняльної гістології в системі біологічних наук і її значення для медицини та ветеринарії

  Частина 1. Епітеліальна тканина

  Глава 1. Кишкові епітелії

  § 1. Кишкові епітелії хребетних тварин

  § 2. Кишкові епітелії полухордових, комах, молюсків і поліхет

  § 3. Кишкові епітелії нижчих багатоклітинних

  § 4. Загальні закономірності еволюційної динаміки кишкових епітеліїв

  Глава 2. Шкірні епітелії

  § 1. Занурені, одношарові і багаторядні епітелії

  Одношарові і занурені епітелії

  Багаторядні війчасті епітелії

  Глава 3. Залізисті епітелії

  Малоклеточних залози

  Багатоклітинні залози

  § 2. Ендокринні залози

  § 3. Деякі загальні закономірності еволюційної динаміки залізистих епітеліїв

  Глава 4. Саморегулівні і видільні

  § 1. Змішані осморегулірующей і видільні канальця

  § 2. Тонка структурна організація фільтраційних і реабсорбційну відділів осморегулірующей і видільних канальців

  Фільтраційні апарати

  Основні відділи епітеліальних канальців

  § 3. Допоміжні осморегулірующей епітеліальні системи

  § 4. Деякі загальні закономірності еволюційної динаміки осморегулірующей і видільних епітеліїв

  Глава 1. Осілі трофічні різновиди тканин внутрішнього середовища

  § 1. Пухка сполучна тканина

  § 2. Різновиди пухкої сполучної тканини

  § 3. Інтерстиціальні трофічні тканини безхребетних тварин

  Глава 2. Скелетні тканини

  § 1. Скелетні тканини хребетних тварин

  Щільна сполучна тканина

  Хрящова тканина

  Кісткова тканина

  Взаємовідносини різновидів скелетних тканин хребетних тварин

  § 2. Опорні тканини безхребетних тварин

  Глава 3. Клітинні та гуморальні механізми реалізації функцій газообміну і згортання (коагуляції) крові, гемолімфи і порожнинної рідини

  § 1. Дихальні пігменти і клітини, реалізують функцію газообміну

  § 2. Формені елементи крові і порожнинної рідини і деякі гуморальні механізми, що забезпечують процеси коагуляції

  Глава 4. Стародавні клітинні і деякі гуморальні захисні механізми тканин внутрішнього середовища

  § 1. Клітинні системи

  Фагоцити

  Регуляторні клітини

  § 2. Стародавні гуморальні захисні механізми

  § 3. Запальні новоутворення сполучної тканини (клітинні механізми процесів запалення)

  Глава 5. Лімфоїдна тканина

  § 1. Походження та загальна характеристика лімфоїдної системи хребетних тварин

  § 2. Реакції гуморального імунітету

  Загальна характеристика реакції

  Антігеннезавісімая диференціювання В-лімфоцитів

  Антигензависимая диференціювання В-лімфоцитів

  Периферичні органи лімфоїдної системи

  Розвиток системи В-лімфоцитів у хребетних тварин

  § 3. Реакції клітинного імунітету

  Загальна характеристика реакції

  Рецептори Т-лімфоцитів і антігенпредставляющіх клітин

  Реакції трансплантаційного імунітету

  Тимус-й антігеннезавісімая диференціювання Т-лімфоцитів

  Еволюційна динаміка реакцій клітинного імунітету

  § 4. Деякі загальні закономірності організації лімфоїдної тканини і реакцій імунітету

  Глава 6. Організація процесів репродукції в оновлюються тканинах внутрішнього середовища

  § 1. Організація кровотворення у хребетних тварин

  § 2. Організація кровотворення у безхребетних тварин

  § 3. Проблема оновлення механоцітов

  Глава 7. Деякі загальні закономірності еволюційної динаміки тканин внутрішнього середовища

  Частина 3. М’язової тканини

  Глава 1. Поперечно і косоісчерченние соматичні м’язові тканини

  § 1. М’язові тканини, утворені поперечнополосата сімпластіческімі волокнами

  § 2. Поперечно м’язові тканини, представлене системою м’язових і епітеліальної-м’язових клітин

  § 3. Косоісчерченние м’язові тканини

  Глава 2. Целомічні поперечнополосатиє м’язові тканини

  § 1. Будова целомічних м’язової тканини хребетних і безхребетних тварин

  § 2. Зіставлення процесів гістогенезу, біологічних властивостей та регенераторних можливостей у соматичних і серцевих м’язових тканин

  Глава 3. Гладкі м’язові тканини

  § 1. Гладка м’язова тканина безхребетних тварин

  § 2. Гладка м’язова тканина хребетних тварин

  Глава 4. Загальна характеристика еволюційної динаміки м’язових тканин

  Частина 4. ТКАНИНИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

  Глава 1. Нервові клітини і синапси

  § 1. / Нейрони, або нервові клітини

  § 2. Міжнейронні і нервово-м’язові синапси

  Глава 2. Рецепторні нервові закінчення, рецептори

  Короткий опис статті: гістологія Автор (и): Заварзін А. А., Строєва О. Р. Формат файлу: DJVU, 520 стор 2000 р.->
  Опис:У книзі дається характеристика організації та еволюційної динаміки основних типів тканин багатоклітинних тварин… діагностика організму, online діагностика, lbfuyjcnbrf

  Джерело: Порівняльна гістологія Підручник, Заварзін АА, Строєва ОГ, 2000 рік

  Також ви можете прочитати