Персонализованная медицина в лікуванні недрібноклітинного раку легені, Разом

01.04.2017

Персонализованная медицина в лікуванні недрібноклітинного раку легені

Дата: 22.06.10

Однією з причин низької частоти відповіді на лікування багатьох злоякісних новоутворень є значна гетерогенність пухлин, що входять в одну групу захворювань. Вони володіють різною чутливістю і різними механізмами резистентності до лікарських препаратів. На нещодавньому з’їзді ASCO 2010 було продемонстровано дослідження з успішним застосуванням нового моноклонального антитіла у підгрупи хворих на недрібноклітинний рак легені.

Були представлені результати дослідження 2 фази препарату кризотиниба в лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені, які є носіями мутантного гена ALK ( тирозинкиназа анаплазированной лімфоми).

У дослідження було включено 76 пацієнтів з мутантним геном ALK, з них у 50 до моменту презентації дослідження був оцінений ефект лікування. Середня кількість попередніх схем хіміотерапії варіювало від 0 до 7 (в середньому — 3). Частота відповіді на лікування при цьому склала 64%, а рівень контролю захворювання — 90%. Такі результати можна трактувати як чудові, особливо враховуючи, що для більшості пацієнтів це була вже третя-четверта лінія хіміотерапії, при якій зазвичай частота відповіді на лікування не перевищує 10%.

Таким чином, встановлений другий маркер при недрібноклітинний рак легені (після епідермального фактора росту EGFR), який дозволяє виділити групу пацієнтів для проведення индивидуализованного лікування. У пацієнтів-носіїв мутації EGFR вже успішно застосовується інгібітор EGFR эрлотиниб, який забезпечує частоту відповіді на лікування до 70% і зареєстрований для першої лінії хіміотерапії.

У процентної складової від загального числа хворих на недрібноклітинний рак легені число носіїв мутацій невелика: мутація EGFR зустрічається приблизно у 10% хворих, а мутація ALK — у 4%. Однак з-за великої поширеності даного захворювання число пацієнтів, які виграють від використання нового методу лікування, достатньо велике. Пошук нових мішеней для таргетних препаратів дозволить втілити в життя концепцію индивидуализованного лікування в онкології та значно покращити його результати. В даний час відносно препарату кризотиниба проводиться третя фаза клінічних випробувань.

Короткий опис статті: новини в лікуванні раку

Джерело: Персонализованная медицина в лікуванні недрібноклітинного раку легені — Разом проти раку

Також ви можете прочитати