Основні розділи гістології

14.07.2015

Основні розділи гістології

Опис питання

Що таке гістологія та які її основні розділи?

Зміст відповіді

Гістологія (histos — тканина, logos — вчення) — вчення про тканини. Насправді ж курс гістології аж ніяк не обмежується вивченням тканин, він складається з наступних розділів: 1) цитології (вчення про клітинах); 2) загальної ембріології (вчення про ранніх стадіях розвитку зародка); 3) гістології у власному розумінні цього слова і 4) мікроскопічної анатомії з основами приватної ембріології. Перші три розділи часто об’єднують під назвою «загальна гістологія», а курс мікроскопічної анатомії та приватної ембріології називають «приватна гістологія».

Гістологія — галузь біології, яка пізнає складні і дуже тонкі процеси виникнення нового організму з заплідненого яйця. Вона простежує всі етапи розвитку клітин, досліджує будову їх, а одно і тканин, органів, вивчає умови, необхідні для нормального їх існування. Її можна визначити як науку, що трактує про виникнення і розвиток найтоншої структурної організації клітин, тканин і органів людини і тварин, про її функціонуванні і про можливості спрямованого впливу на неї в інтересах практики.

Слід, однак, мати на увазі, що гістологія займається не тільки найтонших будовою організму; в даний час таке вивчення є не самоціллю, а лише засобом пізнання загальних біологічних закономірностей, що визначають життя організму на всіх стадіях онтогенезу. Знання цих закономірностей абсолютно необхідно для розробки ефективних способів втручання у життя організму, що важливо і для лікування тварин для підвищення їх продуктивності.

Основні розділи гістології
Створити новий розділ

Новий розділ рекомендується створювати, якщо на сторінці ще немає відповідного розділу. Якщо такій розділ є, скористайтесь редагуванням розділу

Короткий опис статті: гістологи Основні розділи гістології Основні розділи, гістології

Джерело: Основні розділи гістології

Також ви можете прочитати