Органічні та функціональні захворювання центральної нервової системи

24.08.2015

Органічні та функціональні захворювання центральної нервової системи

Вид-во «Медгиз», М. 1957 р.

Публікується з деякими скороченнями

Захворювання головного мозку. Статеві розлади спостерігаються після органічних захворювань (крововиливи, пухлини та ін) та травматичних ушкоджень головного мозку. За даними В. І. Русецького і А. А. Терегубова, з 120 хворих з ураженням великого мозку у 45 мали місце ті або інші порушення діяльності тазових органів (сечовипускання, дефекація і статева діяльність). З цих 45 у 24 хворих була встановлена пухлина головного мозку, у 16 — геміплегія після тромбозу, геморагії і травми головного мозку, 5 — мав місце паркінсонізм після епідемічного енцефаліту.

При органічних захворюваннях головного мозку статеві розлади можуть виникнути внаслідок порушення на місці ураження провідності або перерви аферентних, а також еферентних шляхів, пов’язаних з підкорковими і спиналькыми статевими центрами. Причиною порушення статевої функції бувають і патологічні зміни в ділянках кори головного мозку, що беруть участь в утворенні умовнорефлекторних сексуальних зв’язків. Нарешті, порушення статевої функції можуть бути результатом змін в інтелектуальній і емоційній сфері, які нерідко виникають у хворих, що страждають хронічними захворюваннями головного мозку. Так, наприклад, гальмування кортикальних сексуальних надбудов може спостерігатися в результаті депресивного стану та апатії у хворих при склерозі, пухлинах або інших хронічних органічних ураженнях головного мозку. При інших органічних захворюваннях головного мозку і психопатичних станах (прогресивний параліч та ін) можливе патологічне підвищення статевої збудливості, пов’язане з ослабленням діяльності або гальмуванням кори головного мозку, в результаті чого підкірка позитивно індукується. Це проявляється в тому, що мінімальні подразники здатні викликати у центрах підкірки збудження, достатню для здійснення безумовного рефлексу.

У переважній більшості випадків статеві розлади є результатом не органічних уражень головного мозку, функціонального порушення кортикальної діяльності, нейродинамічних порушень роздратованого і гальмівного процесів, патологічних змін умовнорефлекторних сексуальних зв’язків (гальмування, неправильне їх формування в періоді статевого дозрівання або на початку статевої діяльності і т. п.), зумовлених соматичними та психогенними факторами. Експериментальні та клінічні спостереження (М. К. Петрова, К. М. Биків, А. Р. Іванов-Смоленський, М. А. Усиевич та ін) переконливо показали, що методом «сшибки» (зіткнення) возбудительного і гальмівного процесів, перенапруженням корковою діяльності, що порушують фізіологічний стан вищих відділів головного мозку, можна отримати різноманітні стійкі вегетативно-вісцеральні порушення. Немає потреби доводити, що це в однаковій мірі відноситься і до розладів статевих функцій у чоловіків.

Велику роль в етіології статевих розладів відіграє загальна неврастенія, в основі якої лежить динамічне порушення гальмового і дратівливого процесів. Характер порушення статевої функції залежить певною мірою від стану нервової системи та форми неврастенії. Так, наприклад, при гипостенической формі (синдром виснаження), в основі якої лежать явища позамежного гальмування, ограждакшие коркові клітини від надмірних подразнень, поряд з явищами нездужання, загальної слабкості, истощаемости і швидкого стомлення часто фігурують скарги на послаблення статевої здатності та зниження статевого потягу. При гиперстенической форми неврастенії, що характеризується ослабленням внутрішнього активного гальмування і переважанням процесів збудження, на перший план в клінічній картині захворювання виступає підвищена збудливість, дратівливість, нестриманість і бурхливість реакцій; щодо статевої діяльності такий стан центральної нервової системи нерідко проявляється у швидкій і передчасної еякуляції. При неврастенії, що супроводжується патологічною лабільністю дратівливого процесу з легким його виникненням і швидким виснаженням — дратівлива слабкість, нерідко спостерігається і патологічна лабільність статевої функції. Проявляючись у нестійкості, частій зміні настрою і самопочуття, швидкому настанні апатії і розчарування за емоційним підйомом, швидкому падінні працездатності слідом за активним початком діяльності, а також іншими симптомами підвищеної збудливості і легкої стомлюваності, дратівлива слабкість щодо статевої діяльності позначається легко наступаючої з незначного приводу короткочасної, нормальною або неповної ерекції і передчасної еякуляції.

Аналогічне порушення статевої функції може мати місце при первинному підвищенні корковою статевої збудливості (так званий сексуальний невроз), викликане причинами (статеві надмірності, незадоволене статеве збудження, надмірний онанізм і ін), що призводять коркові сексуальні механізми стан тривалого патологічного збудження (вогнище застійного збудження).

Очевидно, хвороботворні причини, які, як зазначає В. П. Павлов, викликають патологічні зміни у всій корі, можуть призводити до ізольованим порушень в окремих її областях.

Проте А. Р. Іванов-Смоленський підкреслює, що було б неправильно розуміти В. П. Павлова в буквальному сенсі слова і що якщо в мозковій корі тваринного і виступає цілком виразно поразку певного комплексу умовних зв’язків, визначеної динамічної структури, то говорити про цілковиту ізольованість його немає підстави.

Справді, не можна виключити того, що у хворих з «сексуальним неврозом», у яких часто при звичайних методах обстеження не вдається виявити інші виражені симптоми неврастенії, при більш тонкому обстеженні із застосуванням фізіологічних методів можна було б встановити ті чи інші порушення нервової діяльності. Відомо також, що раніше чи пізніше у таких хворих розвиваються явища загальної неврастенії.

З психогенних факторів, що викликають порушення статевої функції, слід насамперед вказати на різного роду страхи (страх невдачі, страх перед зараженням венеричною хворобою або заплідненням та ін), що виникають при спробі до статевою зносинам, особливо у осіб недовірливих, схильних до самонавіяння і тривожним настроям. Страх робить гальмуючий вплив на статеву функцію. У таких випадках нерідко мова йде про підвищення тормозимости кори головного мозку внаслідок слабкості коркових клітин. Зазвичай гальмується эрекционная або эякуляционная функція, в переважній більшості випадків перша. Страх, однак, може надавати і збудливий вплив на сексуальні центри і сприяти більш швидкому протіканню рефлекторного процесу (статевого акту). Залежно від сказаного буде різний і характер порушень статевої функції (зникнення ерекції при спробі до статевою зносинам, асперматизм, передчасна еякуляція та ін.).

Чому одні і ті ж психічні причини в одних випадках ведуть до гальмування статевої функції, ерекціонной або эякуляционной, в інших — до порушення статевої функції, нелегко пояснити. Можливо, що таке явище частково залежить від конституціональних особливостей і різного порогу збудливості центрів ерекції і еякуляції.

Відомо, що будь-концентроване роздратування кори головного мозку в одному пункті тягне за собою розвиток гальмування на більшому або меншому протязі, в інших пунктах — негативна індукція. Негативна індукція позначається як умовних, так і безумовних рефлексах.

Ось чому у ряду осіб надмірна розумова діяльність і сильні емоції (важкі душевні переживання, смерть або зрада коханої людини, зґвалтування тощо) можуть викликати гальмування сексуальних умовних зв’язків і зниження статевої збудливості, що супроводжується падінням статевого потягу і ослабленням потенції. Слід принагідно зазначити, що, крім відволікаючої дії розумової діяльності, відому роль грає при ній шкідливий вплив тривалого сидячого способу життя на передміхурову залозу і насінні бульбашки, що приводить до розвитку в них застійної гіперемії і порушення кровообігу.

Захворювання підкіркових нервових центрів. Статеві розлади можуть бути наслідком хворобливих порушень (функціональні чи органічні) діяльності вищих інтегральних сексуальних підкіркових центрів. При цьому слід врахувати, що у випадках патологічного підвищення або пониження збудливості підкіркових безусловнорефлекторных сексуальних центрів вторинно порушується і робота великих півкуль. З іншого боку, хворобливі зміни кортикальної діяльності тягнуть за собою (внаслідок іррадіації гальмування або внаслідок негативної індукції з кори на підкірку) і патологічне порушення подкоркового сексуального тонусу (А. Р. Іванов-Смоленський).

Поразки підкіркової області викликають гіпофункцію статевої діяльності з переходом до більш глибоких розладів — повної імпотенції — при захворюваннях в задній черепній ямці в стовбурної частини головного мозку (В. І. Русецький і А. А. Терегубов). Слід зазначити, що ендокринна діяльність нерозривно пов’язана з діяльністю вегетативної нервової системи. Як показали експериментальні та клінічні спостереження, центральна іннервація органів внутрішньої секреції зосереджена у вегетативних центрах мозкового стовбура. Існує, безсумнівно, тісний зв’язок проміжного мозку (гіпоталамічна область) з статевої діяльністю. Захворювання ендокринної системи тому можуть виникати вторинно слідом за мозковими поразками. Більш того, ураження гіпоталамічної області можуть спричинити за собою різного характеру статеві розлади, особливо зниження статевого потягу і ослаблення ерекції, при відносній схоронності діяльності як статевих, так і інших ендокринних залоз. Відомо також, що виникнення адипозо-генітальної дистрофії може бути обумовлено не тільки захворювання гіпофіза, але і ураженням вегетативних центрів. Заслуговують уваги експериментальні дослідження В. А. Ескіна, показали, що в регуляції гонадотропної функції гіпофіза велике значення має вегетативна нервова система. Звичайні гормональні взаємовідносини між передньою часткою гіпофіза і яєчником можуть бути порушені, якщо змінити тонус вегетативної нервової системи. Збудження симпатичного та гальмування парасимпатичного нервів порушують виділення гонадотропних гормонів. Симпатичний і парасимпатический нерви контролюють систему «передня частка гіпофіза — яєчник», регулюючи виділення гонадотропних речовин і тим самим гаметогенную й ендокринну функції яєчника. У дослідах на тваринах автор спостерігав при нормальному стані яєчника та гіпофіза ендокринні розлади, викликані зміною тонусу вегетативної нервової системи.

Наведені дані мають практичне значення, так як говорять про можливість порушення статевої функції у результаті ендокринних розладів, зумовлених органічними ураженнями діенцефальних або підкіркових (гіпоталамічних) нервових центрів (нейро-ендокринна імпотенція).

Захворювання спинного мозку. Розлади статевої функції можуть бути обумовлені порушенням діяльності статевих центрів (ерекції і еякуляції), закладених в спинному мозку. Однак і тут раніше чи пізніше слідом за порушенням безумовного статевого рефлексу в процес втягуються надбудовані над ним умовні зв’язки, що нерідко призводить до розладу всієї кортикальної динаміки розвитку загального неврозу.

Порушення діяльності спінальних статевих центрів може наступити в результаті травматичних пошкоджень і органічних захворювань спинного мозку.

Імпотенція спостерігається при множинному склерозі, спинний сухотке, миэлите і т. д. При спинний сухотке в більш пізніх стадіях імпотенція відзначається майже постійно, але статевий потяг часто зберігається. Іноді імпотенція є одним з найбільш ранніх ознак табеса. При деяких органічних захворюваннях спинного мозку, наприклад, при табесе і миэлите, спочатку можуть з’являтися симптоми подразнення спінальних центрів, що характеризуються часто і швидко наступаючими эрекциями і передчасною еякуляцією. Іноді у таких хворих спостерігаються тривалі і болісні ерекції (пріапізм). Однак надалі, у міру наростання дегенеративних змін у спінальних центрах, розвивається прогресуюче падіння їх збудливості і настає абсолютна статеве безсилля.

Травматичні пошкодження спинного мозку можуть надавати різний вплив на потенцію в залежності від локалізації. Після травми шийного і грудного відділів спинного мозку іноді спостерігалися явища пріапізму внаслідок подразнення эрекционного центру, розташованого в поперековому відділі спинного мозку. З припиненням роздратування пріапізм зникав; при цьому, незважаючи на розвиток паралічу нижньої половини тулуба, імпотенція була відсутня. Травматичні ушкодження верхніх частин поперекового відділу спинного мозку зазвичай тягнуть за собою імпотенцію. Суперечливі думки існують з питання про вплив на потенцію травматичних ушкоджень нижньої частини крижового відділу спинного мозку і особливо мозкового конуса; одні автори відзначали зникнення ерекції, інші цього не виявили.

Частіше, однак, мова йде про функціональних розладах спінальних статевих центрів, що характеризується то патологічним підвищенням, пониженням їх збудливості. До найбільш частих причин таких розладів відносяться різні відхилення від нормальної статевої діяльності (статеві надмірності, перерваний статевий акт, незадоволене статеве збудження, онанізм), про яких буде сказано нижче.

Популярні статті сайту з розділу «Їжа та здоров’я»
чи Можна схуднути за допомогою зеленої кави?

Далеко не всі рекламовані засоби дійсно допомагають скинути вагу, але абсолютно всі вони клянуться допомогти. Сьогодні на піку популярності знаходиться зелений кави. Що ж в ньому такого особливого і чому зелений кава стала засобом номер один для схуднення? Читати далі.

Сприяє харчова сода позбавлення від жиру?

Чого тільки не пробують бажають розлучитися з ненависними кілограмами! Чудо-дієти і чарівні обгортання, трав’яні настої та екзотичні продукти. Але чого не зробиш заради краси? У фаворі сьогодні харчова сода. Чи можна схуднути за її допомогою? Читати далі.

Можна скинути зайву вагу за допомогою імбиру?

Не так давно в якості кращого засобу боротьби із зайвою вагою підносився ананас і екстракт ананаса. Після нього оголосили панацеєю зелений чай. Тепер же прийшла черга імбиру. Чи можна схуднути за допомогою імбиру або це розбиті надії худнуть? Читати далі.

Як не поправитися взимку: секрети ідеального ваги

Влітку худнути дуже легко, адже світле сонечко кличе на прогулянку, хочеться плескатися у воді і їсти тільки стиглі овочі і фрукти з присадибної ділянки. Взимку ж ситуація зовсім в іншому напрямку: щоб компенсувати нестачу денного світла і тепла шлунок страйкує і вимагає їжі, та побільше, попитательнее. Читати далі.

Популярні статті сайту з розділу «Сонник»
Чому нам сняться пішли з життя люди?

Органічні та функціональні захворювання центральної нервової системи
Існує стійке переконання, що сни про померлих людей не відносяться до жанру жахів, а навпаки часто є віщими снами. У цілому ряді сонників різним родичам відводяться різні ролі. Читати далі.

Коли сняться віщі сни?

Органічні та функціональні захворювання центральної нервової системи
Досить ясні образи з сну справляють незабутнє враження на людину. Якщо через якийсь час події у сні втілюються наяву, то люди переконуються в тому, що сон був віщим. Читати далі.

Якщо приснився поганий сон.

Органічні та функціональні захворювання центральної нервової системи
Якщо приснився поганий сон, то він запам’ятовується майже всім і не виходить з голови довгий час. Часто людину лякає навіть не стільки вміст сновидіння, а його наслідки, адже більшість з нас вірить, що сни ми бачимо не марно. Читати далі.

Короткий опис статті: захворювання нервової системи Інформація про статеві розлади у чоловіків, їх лікуванні та профілактиці статеві розлади лікування

Джерело: Органічні та функціональні захворювання центральної нервової системи

Також ви можете прочитати