Неврологія і нейрохірургія . Медична література . Медичний довідник

12.07.2015

Неврологія і нейрохірургія
Е. І. Гусєв, А. Н.Коновалов, Р. С. Бурд

Невропатологія (неврологія) як самостійна клінічна дисципліна виникла в 1862 р. коли було відкрито відділення для хворих із захворюваннями нервової системи у лікарні Сальпетрієр під Парижем. Очолив його Жан Шарко (1835-1893), якого нерідко називають батьком невропатології.

Перше в Росії неврологічне відділення було відкрите в 1869 р. на базі Ново-Катерининської лікарні (нині Московська клінічна лікарня № 24). Ініціатором створення цього відділення і першим його керівником був співробітник клініки соціальної патології і терапії Московського університету А. Я. Кожевников (1836-1902). Він читав студентам факультативний курс з нервових хвороб і вів поглиблене вивчення хвороб нервової системи. З 1870 р. неврологічне відділення відкрилося і в Старо-Катерининської лікарні в Москві. Цим відділенням керували учні А. Я. Кожевнікова, який створив перший у Росії підручник з нервових і душевних хвороб для студентів.

З 1884 р. нервові і душевні хвороби були включені в навчальний план медичних факультетів російських університетів і тоді ж стали відкриватися відповідні кафедри і клініки. У Москві єдину кафедру нервових і психічних захворювань очолив А. Я. Кожевников. За його ініціативою була побудована в 1890 р. відкрита перша в Росії клініка нервових хвороб. У ній під керівництвом А. Я. Кожевнікова вивчалися багато захворювання нервової системи, зокрема неврологічні і психічні розлади, що виникають при алкоголізмі і під впливом отруєння промисловими токсинами, був описаний синдром своєрідного розлади пам’яті у поєднанні з поліневропатії (синдром Корсакова), вивчена особлива форма епілепсії, при якій припадки виникають на фоні стійкого міоклонічного гіперкінезу, що отримала назву епілепсії Кожевнікова. У 1901 р. А. Я. Кожевников став одним з творців випускається і в наш час «Журнал невропатології і психіатрії їм. С. С. Корсакова». А. Я. Кожевников — засновник московської школи невропатологів, до якої належить багато великих фахівців, які внесли великий вклад у розвиток неврології: В. К. Рот, В. А. Муратов, Л. О. Даршкевич, Л. С. Мінор, Р. В. Россолімо, М. С. Маргуліс, К. Е. Сепп, Н.В. Гращенков, Н.В. Коновалов. Е. В. Шмідт, Н.До. Боголєпов та інші вчені.

Якщо в Москві невропатологія формувалася на базі терапевтичної служби, то в Санкт-Петербурзі неврологічна наука стала розвиватися на базі створеної у 1857 р. кафедри душевних хвороб Медико-хірургічної (з 1881 р. — Військово-медичної академії. З 80-х років XIX століття курс нервових хвороб на цій кафедрі читав В. П. Мережковський (1838-1908). З 1893 р. кафедрою нервових і душевних хвороб Військово-медичної академії керував В. М. Бехтерев (1857-1927). У 1897 р. при цій кафедрі була відкрита створена за найактивнішої участі

В. М. Бехтерева неврологічна клініка. До петербурзької школі невропатологів належать такі видатні неврологи, як Л. В. Блюменау, М. П. Жуковський, М. П. Нікітін, М. І. Аствацатуров та ін

Вітчизняні клініцисти-неврологи не тільки розробляли методи лікування та діагностики захворювань нервової системи, але і виявляли великий інтерес до теоретичних проблем, пов’язаних з анатомією, гистологией і фізіологією нервової системи. При цьому вони активно виступали проти будь-яких спроб впровадження ненаукових концепцій в медицину та біологію.

В. М. Бехтерев, Р. В. Россолімо, В. К. Рот та інші вчені співчували демократичних течій суспільної думки. Вітчизняні неврологи були не тільки лікарями, вченими, але й організаторами неврологічної допомоги: відкривали нові клініки, розширювали можливості надання допомоги хворим в існуючих лікувальних установах, вели боротьбу з соціальними захворюваннями (алкоголізм, нейросифіліс, неврози тощо). Вони не відгороджувалися від досягнень світової науки, оцінювали їх по достоїнству і охоче застосовували у своїй науковій і практичній діяльності. Успіхи вітчизняної неврології в свою чергу надавали значний вплив на неврологічну науку зарубіжжя. Великий внесок у світову неврологію внесли В. М. Бехтерев, Р. В. Россолімо, Л. О. Даршкевич та інші вчені.

У 1897 р. з ініціативи В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурзі у Військово-медичної академії відкривається перша у світі нейрохірургічна операційна.

У 1909 р. в Санкт-Петербурзі була створена одна з перших в світі кафедр хірургічній невропатології, яку очолив Л.М. Пуусепп. У 1914 р. в Санкт-Петербурзі при Психоневрологічному інституті була відкрита спеціалізована нейрохірургічна клініка ім. Н.І. Пирогова на 200 ліжок. В 1914 р. у Вітебську Л. М. Пуусеппом був організований перший у світі спеціалізований військовий нейрохірургічний госпіталь.

У 1926 р. з ініціативи А. Р. Молоткова і С. П. Федорова в Ленінграді відкрився перший у світі інститут хірургічної неврології, в подальшому перейменований в Нейрохірургічний інститут ім. А. Л. Полєнова. В ньому працювали великі нейрохірурги І. А. Бабчин, В. М. Угрюмов і ін

У тридцяті роки створюються нейрохірургічні клініки в Харкові, Ростові-на-Дону, Москві та інших містах.

У 1932 р. хірург Н.Н. Бурденко спільно з неврологом Ст. Ст. Крамером створили в Москві самостійний Інститут нейрохірургії. В інституті працювали такі відомі нейрохірурги, як Б. Р. Єгоров, А. А. Арендт, М.І. Іргер, А. В. Арунюнов, а також провідні представники різних суміжних спеціальностей (нейрорентгенологів, нейроофтальмологія, отоневрології і ін).

З 1937 р. видається журнал «Питання нейрохірургії».

У 1944 р. в Москві було створено Інститут неврології АМН СРСР, в якому працювали відомі неврологи Н.І. Гращенков, Н.В. Коновалов, Е. В. Шмідт, Р. А. Ткачов та ін

Видано чимало підручників з неврології, велика кількість монографій з різних проблем неврології і нейрохірургії. Світове визнання отримали багато роботи вітчизняних невропатологів і нейрохірургів. Серед них можна відзначити дослідження С. Н. Давиденкова, присвячені спадкових хвороб нервової системи, Н.В. Коновалова — гепатоцеребральной дистрофії, Н.До. Боголєпова — коматозним станом, Тобто Ст. Шмідта — судинно-мозкової патології та ін

Значно зросла кількість лікарів-неврологів: зараз в Росії їх понад 10 000. Широко представлена в країні і нейрохірургічна служба. Розширилися можливості надання неврологічної і нейрохірургічної допомоги хворим у різних регіонах країни, багато уваги приділяється розробці активної профілактики і лікування хвороб нервової системи, питань науково обґрунтованої медико-соціальної експертизи та працевлаштування. Послідовно проводиться велика науково-дослідна робота, при цьому активно розробляються такі клінічні проблеми, як судинно-мозкова патологія, демієлінізуючі захворювання, хвороби периферичної нервової системи, нейроонкологія, нейротравматология, епілепсія, соматоневрология та ін Клінічна неврологія і нейрохірургія тісно пов’язані з іншими теоретичними і клінічними науками.

 • Розділ 1. Короткі анатомо-фізіологічні дані і загальна морфологія центральної і периферичної нервової системи
 • Розділ 2. Чутливість і її порушення
 • Розділ 3. Руху та їх розлади
 • Глава 4. Черепні нерви. Основні синдроми ураження
 • Глава 5. Вегетативна нервова система та основні синдроми ураження
 • Розділ 6. Вищі психічні функції та їх порушення
 • Розділ 7. Коматозні стани
 • Розділ 8. Методи дослідження в клінічній неврології і нейрохірургії
 • Розділ 9. Загальні принципи лікування неврологічних хворих
 • Розділ 10. Судинні захворювання нервової системи
 • Розділ 11. Інфекційні захворювання нервової системи
 • Розділ 12. Демієлінізуючі захворювання
 • Розділ 13. Пухлини нервової системи
 • Розділ 14. Абсцеси головного мозку. Хірургічне лікування
 • Розділ 15. Паразитарні захворювання нервової системи. Хірургічне лікування
 • Розділ 16. Травматичні ушкодження нервової системи
 • Розділ 17. Епілепсія. Консервативне і хірургічне лікування
 • Розділ 18. Вади розвитку нервової системи. Хірургічне лікування
 • Глава 19. Гідроцефалія. Хірургічне лікування
 • Глава 20. Дитячий церебральний параліч
 • Глава 21. Захворювання периферичної нервової системи. Консервативне і хірургічне лікування
 • Глава 22. Хронічні больові синдроми. Консервативне і хірургічне лікування
 • Глава 23. Неврологічні ускладнення остеохондрозу хребта. Консервативне і хірургічне лікування
 • Глава 24. Спадкові захворювання нервової системи
 • Глава 25. Міастенія
 • Глава 26. Неврологічні порушення при впливі екстремальних факторів
 • Глава 27. Неврологічні розлади при деяких професійних впливах
 • Глава 28. Захворювання вегетативної нервової системи
 • Глава 29. Неврози
 • Зміст книги

<< Тому ← + Ctrl + - Вперед >>

Розділ 1. Короткі анатомо-фізіологічні дані і загальна морфологія центральної і периферичної нервової системи

Короткий опис статті: неврологія

Джерело: Неврологія і нейрохірургія | Медична література | Медичний довідник

Також ви можете прочитати