Неврологічні хвороби

10.09.2015

Неврологічні хвороби

За останні десять років, на жаль, відзначається значне зростання неврологічної патології: захворюваність на неврологічну хворобу, а також їх поширеність збільшилися майже вдвічі. За даними європейських дослідників, загальна кількість хворих, які страждають різноманітними захворюваннями нервової системи, включаючи тривожні розлади і алкогольну і лікарську залежність становить приблизно 127,2 млн, тобто 25,8% мешканців європейських країн мають неврологічну патологію.

Перше місце серед неврологічних хвороб займають цереброваскулярні захворювання, що вже протягом багатьох років займають друге місце в структурі смертності населення після ішемічної хвороби серця. Широке поширення, висока смертність та інвалідизація населення, внаслідок цереброваскулярних захворювань ставлять діагностику, профілактику та лікування цих захворювань, в один ряд з найбільш актуальних медико-соціальними проблемами. Цереброваскулярні захворювання в 78% випадків призводять до розвитку інвалідності та значно погіршують якість життя хворих; 46% хворих інсультами протягом першого місяця вмирають; з числа тих, хто вижив, тільки 10% повертаються до праці, 53% потребують сторонньої допомоги 30%, розвивається психоорганічний синдром.

У структурі судинних захворювань головного мозку провідне місце займають гострі порушення мозкового кровообігу — мозкові інсульти. Мозкові інсульти є одними з найбільш частих причин інвалідності і смертності серед населення. З 100 хворих, які пережили інсульт, в першу 3-4 тиждень вмирає 35-40 людей. За даними європейських дослідників на кожних 100 тис. населення доводиться 600 хворих з наслідками перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, з них близько 60% є інвалідами. Хворі, які пережили інсульт, мають потребу в проведенні різноманітних медико-соціальних реабілітаційних заходів, спостереження, з боку дільничних і сімейних лікарів, неврологів поліклініки, уваги з боку рідних і близьких.

Дуже важливою проблемою сучасної неврології є проблема розсіяного склерозу, який займає серед неврологічної хвороби друге місце по інвалідності серед населення.

Епілепсія та епілептичні синдроми є одними з найбільш поширених захворювань нервової системи. Поширеність епілепсії в більшості країн Європи складає 5-10 випадків на 1000. Згідно з даними більшості епідеміологічних досліджень, які були проведені в нашій країні і за кордоном, на сьогоднішній день спостерігається зростання питомої ваги епілепсії у загальній структурі захворювань нервової системи від 0,5 до 0,8-1,2%.

Сьогодні у світі спостерігаються поступове зростання кількості неврологічних хворих, збільшення захворюваності на нервову хворобу. Частіше за інших серед неврологічних хвороб є цереброваскулярні захворювання, розсіяний склероз, епілепсія, захворювання периферичної нервової системи і хвороба Паркінсона.

Короткий опис статті: неврологія

Джерело: Неврологічні хвороби

Також ви можете прочитати