• Гістологія

  Нервова тканина №1 : Гістологія, Блог

  07.08.2015

  Нервова тканина №1

  Нервова тканина складається з нейронів і клітин нейроглії.

  Функції нейронів:

  -сприймають подразнення;

  -генерують нервові імпульси;

  -передають нервові імпульси.

  Будова нейронів

  Нейрон має тіло (перикаріон) і відростки (аксон і дендрити)

  Аксон-це довгий відросток, що проводити імпульси від тіла клітини, не розгалужується. Нервова клітина має тільки 1 аксон.

  Дендрит-це короткий відросток, що проводити імпульси до тіла клітини, він розгалужується. Нервова клітина може мати кілька дендритів.

  Класифікація нейронів

  1.Морфологічна класифікація

  — Уніполярні / нейрони-мають 1 відросток;

  — Біполярні / нейрони – мають 2 відростки; знаходяться в сітківці ока, слухового ганглії, нюховій ділянці носової порожнини.

  — Мультиполярні – мають багато відростків; це більшість нейронів організму людини.

  — Псевдоуніполярні –мають 1 відросток, що на деякій відстані від тіла клітини розділяється на 2 (аксон і дендрит), знаходяться в спинномозкових вузлах.

  2.Функціональна класифікація

  Аферентні / нейрони (чутливі) – сприймають подразнення, утворюють нервовий імпульс.

  Асоціативні / нейрони( вставні)-передають імпульси від однієї нервової клітини до іншої

  Еферентні / нейрони (рухові) – передають імпульси до робочого органу.

  Перикаріон (тіло нейрона) має 1 ядро, розташоване в центрі.

  Містить органели загального і спеціального призначення, а також включення.

  Органелли спеціального призначення:

  -хроматофільна субстанція під світловим мікроскопом має вигляд базофільних зерен. Під електронним мікроскопом – це канальні гранулярної ендоплазматичної сітки. Функція –синтез білка.

  -Нейрофібрили –це пучки нейрофіламентів та нейротрубочок. Виявляються при фарбуванні солями срібла. Виконують функцію цитоскелета.

  Органели загального призначення: комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматична сітка й ін.

  Епендимоцити — це клітини призматичнікубічної форми, що вистилають спинномозковий канал і шлуночки мозку. На апікальній поверхні можуть мати війки.

  Функції епендимоцитів: розмежувальна, секреторна (деякі з них синтезують спиномозкову рідину).

  Астроцити – це клітини зірчастої форми з безліччю відростків, виконують опорну, захисну, трофічну функцію в ЦНС. Вони беруть участь в утворенні гемато-енцефалічного бар’єра.

  1) Протоплазматичні астроцити розташовані у сірій речовині головного мозку, мають короткі розгалужені відростки.

  2) Волокнисті астроцити розташовані в білій речовині головного мозку, мають довгі, прямі, слабко розгалужені відростки.

  Олігодендроцити — це дрібні клітини, з короткими, тонкими відростками. Вони оточують тіла і відростки нервових клітин. Функції олігодендроцитів: трофічна, ізолююча, беруть участь у регенерації нервових волокон. Олігодендроцити, що утворюють оболонки нервових волокон у периферійній нервовій системі, називаються шваніськими клітинами або нейролемоцитами.

  Мікроглія – це дрібні клітини, мають 2-3 відростки з розгалуженнями. Вони здатні до фагоцитозу. Активуються при різних ушкодженнях нервової системи. Ці клітини мають моноцитарне походження.

  Короткий опис статті: гістологія

  Джерело: Нервова тканина №1 : Гістологія — Блог

  Також ви можете прочитати