Нервова тканина №1 : Гістологія, Блог

07.08.2015

Нервова тканина №1

Нервова тканина складається з нейронів і клітин нейроглії.

Функції нейронів:

-сприймають подразнення;

-генерують нервові імпульси;

-передають нервові імпульси.

Будова нейронів

Нейрон має тіло (перикаріон) і відростки (аксон і дендрити)

Аксон-це довгий відросток, що проводити імпульси від тіла клітини, не розгалужується. Нервова клітина має тільки 1 аксон.

Дендрит-це короткий відросток, що проводити імпульси до тіла клітини, він розгалужується. Нервова клітина може мати кілька дендритів.

Класифікація нейронів

1.Морфологічна класифікація

— Уніполярні / нейрони-мають 1 відросток;

— Біполярні / нейрони – мають 2 відростки; знаходяться в сітківці ока, слухового ганглії, нюховій ділянці носової порожнини.

— Мультиполярні – мають багато відростків; це більшість нейронів організму людини.

— Псевдоуніполярні –мають 1 відросток, що на деякій відстані від тіла клітини розділяється на 2 (аксон і дендрит), знаходяться в спинномозкових вузлах.

2.Функціональна класифікація

Аферентні / нейрони (чутливі) – сприймають подразнення, утворюють нервовий імпульс.

Асоціативні / нейрони( вставні)-передають імпульси від однієї нервової клітини до іншої

Еферентні / нейрони (рухові) – передають імпульси до робочого органу.

Перикаріон (тіло нейрона) має 1 ядро, розташоване в центрі.

Містить органели загального і спеціального призначення, а також включення.

Органелли спеціального призначення:

-хроматофільна субстанція під світловим мікроскопом має вигляд базофільних зерен. Під електронним мікроскопом – це канальні гранулярної ендоплазматичної сітки. Функція –синтез білка.

-Нейрофібрили –це пучки нейрофіламентів та нейротрубочок. Виявляються при фарбуванні солями срібла. Виконують функцію цитоскелета.

Органели загального призначення: комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматична сітка й ін.

Епендимоцити — це клітини призматичнікубічної форми, що вистилають спинномозковий канал і шлуночки мозку. На апікальній поверхні можуть мати війки.

Функції епендимоцитів: розмежувальна, секреторна (деякі з них синтезують спиномозкову рідину).

Астроцити – це клітини зірчастої форми з безліччю відростків, виконують опорну, захисну, трофічну функцію в ЦНС. Вони беруть участь в утворенні гемато-енцефалічного бар’єра.

1) Протоплазматичні астроцити розташовані у сірій речовині головного мозку, мають короткі розгалужені відростки.

2) Волокнисті астроцити розташовані в білій речовині головного мозку, мають довгі, прямі, слабко розгалужені відростки.

Олігодендроцити — це дрібні клітини, з короткими, тонкими відростками. Вони оточують тіла і відростки нервових клітин. Функції олігодендроцитів: трофічна, ізолююча, беруть участь у регенерації нервових волокон. Олігодендроцити, що утворюють оболонки нервових волокон у периферійній нервовій системі, називаються шваніськими клітинами або нейролемоцитами.

Мікроглія – це дрібні клітини, мають 2-3 відростки з розгалуженнями. Вони здатні до фагоцитозу. Активуються при різних ушкодженнях нервової системи. Ці клітини мають моноцитарне походження.

Короткий опис статті: гістологія

Джерело: Нервова тканина №1 : Гістологія — Блог

Також ви можете прочитати