My Future Profession (Doctor). Моя майбутня професія (Лікар)

02.04.2017

My Future Profession (Doctor). Моя майбутня професія (Лікар)

My Future Profession (Doctor)

There are many interesting and noble professions. I want to be a doctor. It is an interesting profession.

I understand that it is necessary to study a lot to become a doctor. I also understand that this profession requires great responsibility because it deals with the most precious thing that a person has — with his health.

My mother and my grandfather are doctors. My grandfather is working as a surgeon in a hospital. I have been several times at the hospital and some time spent watching him working.

His main task is to operate on the people. After each operation he takes care of patients until they are відновлені.

He listens very attentively what to his patients tell him. He is always kind and attentive to his patients. They feel it and believe him, and it makes his work easier. I know that he wants to see all his patients able — bodied and I notice that he is happy when his patient is відновлені.

My grandfather can also help if somebody catches a cold or has a fever. My grandfather told me a lot of true stories about doctors and their profession.

I love and respect my grandfather and want to become a doctor as well.

Моя майбутня професія (Лікар)

Є багато цікавих та благородних професій. Я хочу бути лікарем. Це цікава професія.

Я розумію, що потрібно багато вчитися, щоб стати лікарем. Я також розумію, що ця професія вимагає великої відповідальності, оскільки вона пов’язана з найціннішим, що є у людини — з його здоров’ям.

Моя мама і мій дідусь — лікарі. Мій дідусь працює хірургом у лікарні. Я кілька разів був у нього в лікарні і спостерігав, як він працює.

Його головне завдання полягає в тому, щоб оперувати людей. Після кожної операції він піклується про пацієнтів, поки вони не одужають.

Він уважно слухає те, що пацієнти йому говорять. Він завжди добрий і уважний до своїх пацієнтів. Вони це відчувають і довіряють йому, що полегшує його роботу. Я знаю, що він хоче бачити всіх своїх пацієнтів здоровими, і я помітив, що він щасливий, коли його пацієнт одужує.

Мій дідусь також може допомогти, якщо хтось застудився, або у нього висока температура. Мій дідусь розповів мені багато правдивих історій про лікарів і їх професії.

Я люблю і поважаю свого дідуся і теж хочу стати лікарем.

примітки

Короткий опис статті: лікар My Future Profession (Doctor). Моя майбутня професія (Лікар) — Топік (тема) з англійської мови Англійська мова онлайн.

Джерело: My Future Profession (Doctor). Моя майбутня професія (Лікар) — Топік (тема) з англійської мови

Також ви можете прочитати