Морфологічні зміни в пульпі щурів при моделюванні хронічного пульпіту і глибокого карієсу, Статті за спеціальністю Стоматологія на порталі Medlinks.

14.07.2015

Морфологічні зміни в пульпі щурів при моделюванні хронічного пульпіту і глибокого карієсу

Єгоров К. А. Смирнов А. В. Михальченко В. Ф. Снігур Р. Л. Гришин С. В. Черніков М. В. Букатин М. В.

Кафедра патологічної анатомії, кафедра терапевтичної стоматології, кафедра біології ВолГМУ, лабораторія морфології і иммуногистохимии ВНЦ РАМН і АВО.

Основною причиною, що сприяє запалення в пульпі, є каріозне ураження, яке проявляється локальним, прогресивним руйнуванням зуба [1,12]. Навіть при розвитку поверхневого карієсу без макроскопічних ознак убутку твердої тканини, в пульпі в області проекції каріозного вогнища можуть зустрічатися маркери запалення [4,9,13]. При карієсі дентину в пульпі можливе виявлення вогнищ запалення іноді з розвитком абсцесів [10,13]. Таким чином, з клінічної точки зору будь каріозне ураження призводить до запальних змін в пульпі зуба [13].

Запальні реакції в пульпі зуба відбуваються так само, як і в будь-яких інших тканинах, однак результат цього процесу може суттєво відрізнятися через обмеженість порожнини зуба твердими дентинными стінками, майже повною відсутністю колатерального кровообігу і здатністю одонтобластів до вироблення репаративного дентину [1,3,7,10].

Запалення в пульпі починається з реакції судинного русла, що полягає в незначному посиленні кровотоку, дилатації капілярів, підвищення проникності судинної стінки і вихід рідини в тканини [8,10].

На початку клітинної фази запалення переважає нейтрофільна інфільтрація. Пізніше у вогнищі запалення з’являються лімфоцити, макрофаги та плазматичні клітини. Останні домінують в клітинній фазі при хронічному запаленні пульпи. Т і В-лімфоцити, а так само макрофаги крім забезпечення реакції гуморального і клітинного імунітету чинять руйнівну дію на клітини пульпи або в результаті прямої цитотоксичної дії, або опосередковано за рахунок виділення цитокінів, колагенази та інших речовин. Таким чином, імунна відповідь призводить до ще більшого пошкодження тканин пульпи [8,10]. Це може проявитися в подальшому посиленням хемотаксической активності із залученням нових нейтрофілів. У цьому разі можливе накладення гострої запальної реакції на хронічний запальний процес [9,12,13]. Хронічне запалення може розвинутися і без попереднього гострого запалення, як реакція на впровадження бактерій при каріозному процесі і микроподтекании між реставрацією і зубними тканинами [9].

Таким чином, запалення в тканинах пульпи є динамічним процесом. При цьому одночасно в різних відділах пульпи можуть спостерігатися ознаки різних стадій запальної реакції. Найбільш типовою є гістологічна картина, при якій в області дії патологічного чинника відзначається тканинний некроз, в сусідніх областях – хронічні зміни. І одночасно з цим в області кореневої пульпи тканини можуть бути змінені [1,4,7].

Мета роботи

Виявити морфологічні особливості перебігу запального процесу у пульпі зуба в різні терміни експериментально змодельованого глибокого карієсу зубів і хронічного пульпіту. Методика дослідження. Дослідження були виконані на 15 статевозрілих нелінійних білих щурах-самцях масою 350-420 р. Зуби тварин інтактної групи (5 щурів, 20 зубів) становили контроль.

Тварини утримувалися в умовах віварію, згідно з правилами лабораторної практики при проведенні доклінічних досліджень в РФ (ГОСТ Р 50258-92, ГОСТ 3 51000.3-96 і 51000.4-96) з дотриманням Міжнародних рекомендацій Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, що використовуються при експериментальних дослідженнях (1997). У тварин експериментальної групи (10 щурів, 80 зубів) моделювали глибокий карієс і хронічний пульпіт. Під загальною анестезією розчином золетила 5 мг/кг і рометара 2% 2 мг/кг [5] алмазним кулястим бором з діаметром робочої частини 1,5 мм наносили ушкодження на жувальній поверхні молярів. Для моделювання глибокого карієсу (експериментальні групи 1С, 2С, 3С, 4С, 5С) на 4 молярах верхньої і нижньої щелепи зліва пошкодження були зроблені на глибину 1,5 мм. Для моделювання хронічного пульпіту (експериментальні групи 1Р, 2Р, 3Р, 4Р, 5Р) на 4 молярах верхньої і нижньої щелепи праворуч були нанесені ушкодження бором такої ж глибини і точково файлом № 20 розкрита порожнина пульпи. Щури контрольної групи були тільки анестезированы аналогічно дослідній групі. Всі тварини утримувались в стандартних умовах віварію при вільному доступі до води та їжі. Через 2 тижні щури 1С та 1Р групи, 4 тижні — 2С і 2Р групи, 6 тижнів — 3С і 3Р групи, 8 тижнів — 4С і 4Р групи і 10 тижнів — 5С і 5Р групи піддавалися евтаназії шляхом декапітації згідно з Додатком № 4 до Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин (Наказ № 755 від 12.08.1977 р.).

Морфологічні зміни в пульпі щурів при моделюванні хронічного пульпіту і глибокого карієсу, Статті за спеціальністю Стоматологія на порталі Medlinks.

Рис. 1. Гістологічна будова пульпо-дентинного комплексу у контрольних тварин. D — дентин, PD — предентин, OB — одонтобласти, CF (cell free zone) — бесклеточная зона, CR (cell rich zone) — зона багата клітинами, Pl — сплетіння Рашкова. Забарвлення гемотоксилин-еозин, об’єктив Х 40.

Зуби фіксували протягом 24 годин у 10 % розчині нейтрального забуференного формаліну (pH 7,4), декальцинировали в розчині трилона, зневоднюється і заливали в парафін за загальноприйнятою гістологічною методикою. Виготовляли зрізи товщиною 3-5 мкм, які фарбували гематоксилином та еозином за стандартною методикою [6].

Гістологічні препарати вивчали з використанням мікроскопа «Micros» (Австрія), фотографували цифровою камерою (Canon, Японія). При дослідженні оцінювали наявність морфологічних ознак запальної реакції в пульпі зуба.

Морфологічні зміни в пульпі щурів при моделюванні хронічного пульпіту і глибокого карієсу, Статті за спеціальністю Стоматологія на порталі Medlinks.

Рис. 2. Експериментально отриманий хронічний пульпіт. Ділянка пульпи з лімфоїдною інфільтрацією і полнокровием кровоносних судин. Забарвлення гемотоксилин — еозин, об’єктив Х 40.

Результати дослідження та їх обговорення

1. При морфологічному дослідженні пульпи зубів 1С групи відзначалося переважання вогнищевих крововиливів в строму і помірно вираженого повнокров’я судин, а так само спостерігалися помірно виражений фіброз строми і наявність у стромі поодиноких лімфоцитів і гістіоцитів. У поодиноких випадках відзначалися ділянки освіти репаративного дентину, дистрофічні зміни в одонтобластах і периваскулярное відкладення солей кальцію. Таким чином, у пульпі зубів 1С групи переважають дистрофічні зміни, ознаки гострого серозного вогнищевого пульпіту і слабко виражені ознаки хронічного пульпіту.

У пульпі зубів 1Р групи відзначалися помірно виражені явища набряку строми, повнокров’я судин, вогнищеві крововиливи в строму, а так само помірне осередкове розростання волокнистої сполучної тканини, відкладення солей кальцію і дифузна інфільтрація строми з незначною кількістю лімфоцитів і макрофагів. Дані зміни свідчать про гострому серозному пульпіті і помірно виражених ознак хронічного пульпіту.

2. Морфологічне дослідження пульпи зубів 2С групи виявило виражений набряк строми, дистрофію і некроз одонтобластів, помірне повнокров’я судин, в окремих випадках осередкову полиморфноядерную або лімфоїдну інфільтрацію з наявністю поодиноких нейтрофільних лімфоцитів. Таким чином, у пульпі зубів даної групи розвиваються дистрофічні зміни, присутні ознаки гострого вогнищевого серозного (в одному випадку гнійного) пульпіту і слабко виражені ознаки хронічного пульпіту.

У пульпі зубів 2Р групи виявлено незначний нерівномірний набряк строми, помірне повнокров’я судин, а так само помірне дифузне розростання волокнистої сполучної тканини. У поодиноких випадках відзначалася виражена вогнищева інфільтрація строми сегментоядерних нейтрофильными гранулоцитами (формування пульпарных мікроабсцеси). Дані зміни свідчать про гострому серозному (в одному випадку гнійному) пульпіті і помірно виражених ознак хронічного пульпіту.

3. При морфологічному дослідженні пульпи зубів 3С групи виявлено помірно виражений фіброз строми, помірно виражене повнокров’я судин, у поодиноких випадках вогнищева периваскулярная кальцифікація строми, вогнищева лімфоїдна інфільтрація і дистрофія одонтобластів. Таким чином, спостерігаються дистрофічні зміни і слабко виражені ознаки хронічного пульпіту.

У пульпі зубів 3Р групи відзначалося помірне повнокров’я судин і помірне дифузне розростання волокнистої сполучної тканини. Поряд з цим спостерігалася вогнищева інфільтрація строми лімфоцитами та макрофагами, а так само кальцифікація строми. Отже, виявляються осередкові дистрофічні зміни в пульпі на тлі помірно виражених ознак дифузного продуктивного (хронічного) пульпіту.

4. При морфологічному дослідженні пульпи зубів 4С 5С і груп виявлено помірний фіброз пульпи, слабко виражене повнокров’я судин, в окремих випадках слабо виражена лімфоїдна інфільтрація і вогнищева кальцифікація строми. Таким чином, виявляються дистрофічні зміни і помірно виражені ознаки хронічного пульпіту.

5. У пульпі зубів 4Р і 5Р груп відзначалося відкладення солей кальцію, більш виражене дифузне розростання волокнистої сполучної тканини і вогнищева інфільтрація строми лімфоцитами і макрофагами, що свідчить про збереження дистрофічних змін в пульпі і помірно виражених ознаках продуктивного запалення (хронічного пульпіту).

Отримані дані можна порівняти з описом морфологічної картини карієсу і пульпіту в науковій літературі [1,2,3,4,7,8,9,11,12,13], що говорить про адекватність запропонованих моделей. У всіх групах зубів з карієсом відзначаються дистрофічні зміни, а так само наявність запалення в пульпі зуба, що має характер гострого процесу, що переходить у хронічний. При моделюванні хронічного пульпіту зміна в пульпі зуба носять більш виражений характер, і швидше досягається хронізація запального процесу. Дослідження морфологічних змін в пульпі зуба виявило ряд особливостей протікання запального процесу у пульпі зубів щурів.

Морфологічні зміни в пульпі щурів при моделюванні хронічного пульпіту і глибокого карієсу, Статті за спеціальністю Стоматологія на порталі Medlinks.

Рис. 3. Експериментально отриманий хронічний пульпіт. Ділянка пульпи з вираженим інтерстиціальним набряком. Забарвлення гемотоксилин — еозин, об’єктив Х 40.

Висновок

Результати дослідження свідчать про те, що в пульпі зубів з моделлю карієсу на 2 і 4 тижні експерименту відзначається переважання дистрофічних змін та гострого запального процесу, а так само слабко виражені ознаки хронічного пульпіту. На 6 тижні виявлені дистрофічні зміни і слабовираженний хронічний пульпіт. На 8 та 10 тижні ознаки хронічного пульпіту стають помірно вираженими.

При моделюванні хронічного пульпіту на 2 і 4 тижні експерименту виявляються морфологічні ознаки ексудативного серозного (в одному випадку гнійного) вогнищевого запалення, а так само помірні ознаки хронічного пульпіту. На 6, 8 і 10 тижні — помірно виражені ознаки продуктивного (хронічного) пульпіту і осередкове дистрофічне звапніння.

Література

1. Боровський Е. В. // Терапевтична стоматологія. – М. «Медичне інформаційне агентство». — 2004. — С. 375-377.

2. Данилевський Н.Ф. Сидельникова Л. Ф. Рахній Ж. В. // Пульпіт. — Київ. Видавництво «Здоров’я». — 2003. – С. 18-24.

3. Коен С. Бернс Р.// Ендодонтія. — Переклад з англійської Шульги О. А. Куадже А. Б. –С.-Петербург: НВО «Світ і сім’я», ТОВ «Інтерлайн». — 2000.- С. 312-320.

4. Петрикас А. Ж. // Пульпэктомия. – 2-е вид. – М. АльфаПресс. 2006. — Стор. 26-28, 35.

5. Пламб Д. К.// Фармокологические препарати у ветеринарній медицині. — Переклад з англ. Осипова Е. І. — М. Акваріум ЛТД. — 2002. — Стр. 737-739, 774-776.

6. Саркісов Д. С. Перов Ю. К. // Мікроскопічна техніка. — М. Медицина. — 1996. – 544с.

7. Bergenholtz G. Horsted-Bindslev P. Reit C.// Textbook of endontology. — Blackwell Publishing Ltd. — 2010. — P. 25-278.

8. Cawson R. A. Odell E. W. // Oral Pathology. — Churchill Livingstone. — 1995.- Р. 7-9.

9. Hargreaves K. M. Goodis H. E. // Seltzer and Bender’s dental pulp. — Quintessence Puplishing Co, Inc. 2002. — P. 227-235.

10. Ingle J. I. Bakland L. K. // Endodontics. – William & Wilkians. — 1994. – Р. 350-357.

11. Nevill B. W. Allen C. M. Bouquot J. E. // Oral and Maxillofacial Pathology. – 2002. — Р. 107-110.

12. Seltzer S. Bender I. // The dental pulp. – Philadelphia. — J. B. Lippincott Company. — 1987. — P. 11, 252-260.

13. Tronstad L. // Clinical Endodontics. — Thieme Verlagsgruppe. – 2002. – P. 20-29.

Короткий опис статті: препарати з гістології

Джерело: Морфологічні зміни в пульпі щурів при моделюванні хронічного пульпіту і глибокого карієсу — Статті за спеціальністю Стоматологія на порталі Medlinks.uk

Також ви можете прочитати