Методи гістології

05.09.2015

Методи гістології

Гістологія (від грецького histes – тканина і logos – вчення) у перекладі означає «наука про тканини». Однак таке визначення звужує обсяг цієї науки, оскільки метод гістології вивчає не тільки тканини, а й клітини і тонка будова органів. Крім того, в завдання гістології входить з’ясування еволюції клітин і тканин, становлення і розвиток їх в організмі, вивчення функцій клітин, тканин, органів і міжклітинної речовини, у вивченні регенерації тканин, що забезпечують структурну і функціональну цілісність.

Методи гістології

У зв’язку з цим, гістологію прийнято ділити на три розділи: цитологію, загальну гістологію і приватну гістологію (мікроскопічну анатомію). Як ви вже знаєте, цитологія – наука про клітину – елементарної одиниці будови, функціонування і походження живої матерії. У завдання загальної гістології входить вивчення будови, розвитку, функціонування і походження тканин. Приватна гістологія – вчення про мікроскопічному і ультро3микроскопическом будову органів. Слід зазначити, що вище вказане поділ гістології на розділи штучно, оскільки клітини формують тканини, тканини входять до складу органів, а органи формую організм.

Отже, клітини, тканини і органи частини цілого організму. Цілісністю володіє тільки організм в його єдності із зовнішнім середовищем, а клітини, тканини та органи мають підпорядковане значення. Тим не менше з поділом гістології на розділи доводиться миритися. Воно необхідно, в першу чергу, для зручності викладу матеріалу. Крім того, кожен з розділів покликаний вирішувати певне коло проблем.

Гістологія не може розвиватися без тісного зв’язку з іншими біологічними дисциплінами: анатомією, фізіологією, генетикою, эмбриологией і т. д. Крім того, гістологія пов’язана і з хімією, фізикою, оскільки в гістологічних дослідженнях все частіше застосовуються фізико-хімічні методи дослідження, різні хімічні речовини (фіксатори, барвники) і фізичні прилади (мікроскопи, микротомы і т. д.).

Основним методом дослідження гістології є мікроскопічний, який полягає в спеціальній підготовці об’єктів і розгляданні їх під мікроскопом. Підготовка полягає у фіксації і фарбуванні об’єкта тим чи іншим барвником і виготовленні тонких зрізів з наступним вивченням їх у мікроскопі. Вивчати тонка будова гістологічних об’єктів можна і на живих препаратах. Однак вивчення об’єкта в живому стані дуже важко. По-перше гістологічні структури в минаючому світлі безбарвні і майже не помітні в мікроскопі, по-друге вивчення їх у мікроскопі перешкоджають великі розміри. Все це обумовлює необхідність дослідження фіксованих об’єктів, тобто мертвих клітин, оброблених різними речовинами, які зберігають її будова і хімічний склад. Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки, що вказує на необхідність застосування їх обох, як доповнюють один одного.

Сучасна техніка відкриває широкі можливості для дослідження гістологічних структур в живому вигляді. На живих об’єктах вивчаються фізичні властивості і хімічний склад клітин. За допомогою мікроманіпулятора можна проводити різні операції на клітинах (видалення внутрішньоклітинних структур, пересадження ядра з однієї клітини в іншу і т.д.).

Короткий опис статті: гістологія це Гістологія в перекладі означає «наука про тканини». Однак таке визначення звужує обсяг цієї науки, оскільки метод гістології вивчає не тільки тканини, а й клітини і тонка будова органів методи гістології, гістологія

Джерело: Методи гістології

Також ви можете прочитати