Література гістологія [Текст]: підручник. Ю. І. Афанасьєв, Н.

25.08.2015

Література гістологія [Текст]: підручник / Ю. І. Афанасьєв, Н. А. Юріна, Б. В. Альошин [та ін]

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Гістологія [Текст]: підручник / Ю. І. Афанасьєв, Н.А. Юріна, Б. В. Альошин [та ін]; під ред. Ю. І. Афанасьєва, Н.А. Юриной. – М. Медицина, 1989.- 671 с.

Кузнєцов, С. Л. Гістологія, цитологія та ембріологія [Текст]: підручник для мед. внз / С. Л. Кузнєцов, Н.Н. Мушкамбаров. – М. ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 2005. – 600с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Атлас мікроскопічного і ультрамикроскопического будови клітин, тканин і органів [Текст] / В. Р. Єлісєєв, Ю. І. Афанасьєв, Е. Ф. Котовський, А. Н. Яцковського. – М. Медицина, 2004. – 448 с.

Биків, Ст. Л. загальна Цитологія та гістологія (функціональна морфологія клітин і тканин) [Текст] / Ст. Л. Биків. – СПб. СОТІС, 2003. – 520 з.

Биків, Ст. Л. Приватна гістологія людини [Текст] / Ст. Л. Биків. – СПб. СОТІС, 2003. – 300 с.

Гістологія (введення в патологію) [Текст]: підручник / під ред. Е. Р. Улумбекова, Ю. А. Челишева. – М. ГЕОТАР, 1997. – 960 с.

Гістологія [Текст]: підручник / під ред. Е. Р. Улумбекова, Ю. А. Челишева. – М. ГЕОТАР-МЕД, 2001. – 671 с.

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: учеб. посібник [Текст] / О. В. Волкова, К. Ю. Єлецький, Т. К. Дубова та ін. Під ред. О. В. Волкової, К. Ю. Єлецького.- М. Медицина, 1996. – 543 с.

Гунин, А. Р. Гістологія у таблицях і схемах [Текст]: учеб. посібник / А. Р. Гунин. – М. ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 2005. – 192 с.

Данилов, Р. К. Гістологія людини в мультимедіа [Текст]: підручник для студентів медичних вузів / Р. К. Данилов, А. А. Клишов, Т. Р. Борова. – СПб. ЭЛБИ-СПб. 2003. – 363 с.

Єлісєєв В. Р. Афанасьєв Ю. І, Котовський Е. Ф. Атлас мікроскопічного і ультрамикроскопического будови клітин, тканин і органів. – М. Медицина, 1970. – 399с.

Кузнєцов С. Л. Атлас з гістології, цитології та ембріології / Кузнєцов С. Л. Мушкамбаров Н.Н. Горячкіна Ст. Л. – М. ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 2006. – 374 с.

Мяделец, О. Д. Основи цитології, ембріології та загальної гістології [Текст] / О. Д. Мяделец. – М. Медична книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2002. – 367 с.

Мяделец, О. Д. Основи приватної гістології [Текст] / О. Д. Мяделец. – М. Медична книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2002. – 374 с.

Посібник з гістології. У 2 т. Т. 1 / отв. Ред. Р. К. Данилов. – СПб. СпецЛит, 2001. – 495 с.

Посібник з гістології. У 2 т. Т. 2 / отв. ред Р. К. Данилов. – СПб. СпецЛит, 2001. – 735 с.

Хем, А. Гістологія [Текст]: у 5 т. Т. 1-5 /А. Хем, Д. Кормак – М. Світ, 1983.

Юріна, Н.А. Гістологія: підручник [Текст] / Н.А. Юріна, А. В. Радостина. – М. Медицина, 1995. – 256 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Баришева, С. В. Методичні рекомендації з загальною і приватною ембріології [Текст] / С. В. Баришева. – Челябінськ, 2004. – 48 с.

Брюхин, Р. В. Основи загальної та клінічної цитології: учеб.-метод. посібник [Текст] / Р. В. Брюхин. – Челябінськ, 2006. – 93 с.

Брюхин, Р. В. Основи загальної і приватної гістології: учеб.-метод. посібник для студентів ФС і СД [Текст] / Р. В. Брюхин. – Челябінськ, 2006. – 92 с.

Брюхин, Р. В. Практикум з приватної гістології: учеб.- метод. посібник / Р. В. Брюхин, А. А. Федосов. – Челябінськ: Пд.-Урал. кн. вид-во, 2007. – 196с.

Брюхин, Р. В. Практикум з цитології та загальної гістології: учеб.- метод. посібник / Р. В. Брюхин, А. А. Федосов; Челяб. держ. мед. акад. – Челябінськ: ТОВ «Видавництво РЕКПОЛ», 2008. – 196 с.

Брюхин, Р. В. Основи загальної та порівняльної ембріології: учеб.-метод. посібник [Текст] / Р. В. Брюхин. – Челябінськ, 2006. – 50 с.

Брюхин, Р. В. Нариси по фізіології антенатального розвитку людини: підруч.-метод. посібник [Текст] / Р. В. Брюхин. – Челябінськ: вид-во «Три Кити», 2009. – 117 с.

Михайлова, Р. В. Методичні рекомендації по цитології [Текст] / Р. В. Михайлова, С. В. Баришева – Челябінськ. – 2005. – 24 с.

Короткий опис статті: афанасьєв гістологія Тип: Література; Size: 22.17 Kb.; Гістологія [Текст]: підручник / Ю. І. Афанасьєв, Н. А. Юріна, Б. В. Альошин [та ін]; під ред. Ю. І. Афанасьєва, Н. А. Юриной. – М: Медицина, 1989. 671 із Література гістологія [Текст]: підручник / Ю. І. Афанасьєв, Н. А. Юріна, Б. В. Альошин [та ін] документи реферати

Джерело: Література гістологія [Текст]: підручник / Ю. І. Афанасьєв, Н. А. Юріна, Б. В. Альошин [та ін]

Також ви можете прочитати