ЛІТЕРА. Електронна бібліотека, Медицина

14.08.2015

Медицина

 • Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 1. Запорожан В. М.. Цегельський М. Р.. Рожковська Н. М. Одеса, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 2. Запорожан В. М.. Цегельський М. Р.. Рожковська Н. М. Одеса, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Акушерська паталогія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М.. Міщенко В. П. Одеса, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Анатомія людини. 2006 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Анатомія людини. Тому перший. За ред. В. Р. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця, 2006 (djvu. додано 28.12.10.)

 • Анатомія людини. Тому другий. За ред. В. Р. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця, 2007 (djvu. додано 28.12.10.)

 • Анестезіологія та інтенсивна терапія. Еталони практичних навичок. Під ред. І. П. Шлапака. Київ, 2006 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Анестезіологія та інтенсивна терапія. Підручник. Чепкий Л. П. та ін. Київ, 2003 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Антисептика та асептика у ветеринарній хірургії. В. М. Власенко. М. В. Рубленко. В. І. Козій та ін. Біла Церква, 2005 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Отаман А. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник. Київ, 2000 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій. За ред. Л. Я. Ковальчука. В. М. Поліщука та ін. Тернопіль — Рівне, 1997 (pdf. додано 27.12.10.)

 • Башняк Ст. Ст. Мануальна терапія живота. Луцьк, 1993 (djvu. додано 23.06.10.)

 • Біловол О. М. та ін. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів. Навч. посібник. Харків, 2001 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Біологічна хімія. Підручник. Губський Ю. І. Київ — Вінниця, 2007 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія. Вибрані лекції. За ред. Л. О. Гоцуляка. Одеса, 1999 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Біостатистика. За заг. ред. В. Ф. Москаленка. Київ, 2009 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Біохімія людини. Підручник. Гонський Я. І.. Максимчук Т. П. Тернопіль, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Болотов Б. В. Я навчу вас не хворіти і не старіти. Київ, 1992 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Больбот Ю. К.. Абатуров О. Є.. Бордій Т. А.. Ковтуненко Р. В. Ендокринологія дитячого віку. Дніпропетровськ, 2002 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Бужієвська Т. І. Основи медичної генетики. Київ, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Внутрішні хвороби. І. М. Ганджа. В. М. Коваленко. Н. М. Шуба. Л. Я. Бабиніна та ін. Київ, 2002 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Внутрішні хвороби. Навч. посібник. За ред. О. О. Якименко. Одеса, 2003 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Возіанова Ж. В. Інфекційні і паразитарні хвороби. Том 3. Київ, 2002 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. Т. 2. Київ, 2002 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Воронков Л. Р. Хронічна серцева недостатність. Практичний посібник. Київ, 2004 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Лікувальні маніпуляції. Навчальний посібник. Під ред. П. Р. Кондратенко. Донецьк, 2001 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Гавп Р. Психологія дитини. Пер. Л. І. Колесніченко. Харків, 1922 (djvu. додано 30.11.10.)

 • Гагунова О. Я. Загальний догляд за хворими. Київ, 1972 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Галайчук І. Й. Клінічна онкологія. Частина І. Посібник. Тернопіль, 2003 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Генетика. Підручник. А. В. Сиволоб. Ц. Р. Рушковський. С. С. Кир’яченко та ін. Київ, 2008 (pdf. додано 18.08.10.)

 • Гігієна та екологія. За ред. В. Р. Бардова. Київ, 2005 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Гінекологічна патологія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М.. Цегельський М. Р. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Гінекологія. Підручк. для лікарів-інтернів. За ред. В. І. Грищенка. Харків, 2003 (pdf. додано 26.03.10.)

 • Гіпербароокситерапія. П. М. Чуєв. А. С. Владика. К. П. Воробйов. За ред. П. М. Чуєва. Одеса, 1999 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Гістологія людини. О. Д. Луцик. А. Ї. Іванова. К. С. Шинок. Ю. Б. Чайковський. Київ, 2003 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Губський Ю. І. Біологічна хімія. Підручник. Київ — Тернопіль, 2000 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Ґанонґ В. Ф. Фізіологія людини. Підручник. Львів, 2002 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Давидович О. В.. Давидович Н. Я. Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології. Тернопіль, 2005 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Державна фармакопея України. Харків, 2001 (djvu. додано 23.06.10.)

 • Державна фармакопея України. Доповнення 1. Харків, 2004 (pdf. додано 28.12.10.)

 • Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва. О. В. Зубаренка. Одеса, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Дитячі хвороби. Старший вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва. О. В. Зубаренка. Одеса, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб. Навч. посібник. В. М. Юрлов. І. Р. Кульбаба. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Діагностика і лікувальна ендоскопія травного каналу. Атлас. Грубнік Ст. Ст.. Кімакович В. Ї.. Мельниченко Ю. А.. Тумак І. М. Львів, 2003 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Дубогай О. Д.. Завацький В. І.. Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Навчальний посібник. Луцьк, 1995 (djvu. додано 18.02.10.)

 • Дубогай О. Д. Профілактика і корекція порушень постави і ступнів. Луцьк, 1995 (djvu. додано 18.02.10.)

 • Єдинак О. М. Ідеальний остеосинтез. Атлас малоінвазивних хірургічних технологій у травматології та ортопедії. Тернопіль, 2003 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Жарський Е. Перша допомога. Нью-Йорк, 1965 (pdf. додано 05.02.10.)
 • Короткий визначник хлорококковых водоростей УРСР. Царенко П. М. Київ, 1990 (djvu. додано 24.01.10.)

 • Жебровський Ст. Ст.. Мохамед Тому Эльбашир. Хірургія гриж живота і эвентраций. Сімферополь, 2002 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Завязкін О. В. Сімейний масаж. Донецьк, 2001 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. П. З. Протченко. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Загальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. Б. І. Дмитрієва. Одеса, 1999 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Запорожан В. М. Оперативна гінекологія. Практичний порадник. Одеса, 2006 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Здоров’я матері і дитини. Енциклопедія. Під ред. Е. М. Лук’янової. Київ, 1993 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Інтенсивна терапія невідкладних станів. Навч. посібник. Чуєв П. М.. Владика А. С. Одеса, 2006 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Інфекційні хвороби у дітей (Клінічні лекції). За ред. С. О. Крамарєва. Київ, 2003 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Інфекційні хвороби, які вражають центральну нервову систему. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, 2003 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Капітан Т. В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Підручник. Вінниця, 2006 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Підручник. Київ, 2009 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Клінічна ендокринологія в схемах і таблцях. Чумак П. Я. та ін. Тернопіль, 2006 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Клінічна хірургія. Т. 1. За ред. Л. Я. Ковальчука. В. Ф. Саєнка. Р. В. Книшова. Тернопіль, 2000 (pdf. додано 08.04.11.)

 • Клінічна хірургія. Т. 2. За ред. Л. Я. Ковальчука. В. Ф. Саєнка. Р. В. Книшова. Тернопіль, 2000 (pdf. додано 08.04.11.)

 • Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології. А. М. Громова. Р. М. Алтуєв. В. о. Лойко. Київ, 2004 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Клінічне обстеження плода і дитини. Навч. посібник. За ред. І. Л. Бабія. Одеса, 1999 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Клінічні лекції з внутрішнім хморобам в 2-х томах. Т. І. Кардіологія, ревматологія, пульмонологія. В. Р. Передерій. С. М. Ткач. Київ, 1997 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Клінічні рекомендації для лікарів з питань діагностики та лікування хвороб органів травлення (невідкладна хірургія). Київ, 2001 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Ковальчук Л. Я. та ін. Анастезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Ковтуненко В. О. Лікарські засоби. Навч. посібник. Київ — Ірпінь, 1997 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Комплексна зовнішня оцінка національних заходів з протидії СНІДу в Україні. Звіт за січень 2009 (pdf. додано 18.08.10.)

 • Кондратенко П. Р.. Васильєв А. А.. Елін А. Ф.. Ковзанів М. В.. Стукало А. А. Екстрена хірургія жовчних шляхів. Керівництво для лікарів. Донецьк, 2005 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Кузнєцов А. Я. Гострий деструктивний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки. Полтава, 2004 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Козявкін В. І.. Волошин Б. Д. Метод проф. Ст. Козявкіна. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії. Трускавець, 2004 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Лієв А. А. Мануальна терапія міофасциальних больових синдромів. Дніпропетровськ, 1993 (pdf. додано 04.07.10.)

 • Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. Р. М. Ліпкан. В. Р. М’ясніков. Т. Л. Сакун та ін. Київ, 2006 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Лайко А. А.. Заболотний Д. І.. Синяченко Ст. Ст. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-паталогією. Київ, 2000 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Ластухін Ю. О. Хімія природних органічних сполук. Навч. посібник. Львів, 2005 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Лікарський збірник. Під ред. Д-ра Є. Озаркевича. Том І. Випуск І. Львів, 1898 (pdf. додано 16.11.09.)

 • Лікарський збірник. Під ред. Д-ра Є. Озаркевича. Том ІІІ. Випуск ІІ. Львів, 1901 (pdf. додано 30.05.09.)

 • Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник. За ред. А. М. Гродзінського. Київ, 1992 (pdf. додано 23.06.10.)

 • Лікарсько-трудова експертиза у практиці терапевта. Р. В. Дзяк. В. І. Шабельник. І. О. Логвиненко. О. П. Татаровський. Р. В. Охромій. Київ, 1994 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Лікувальна фізична культура. Підручник. За ред. В. С. Соколовського. Одеса, 2005 (pdf. додано 26.03.10.)

 • Люта Ст. А.. Змови Р. І. Основи мікробіології, вірусології та імунології. Київ, 2001 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Майданник В. Р. Основи клінічної діагностики в педіатрії. Київ, 1998 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології». Кременчуг, 2010 (pdf. додано 18.08.10.)

 • Медицина екстремальних ситуацій. Навч. посібник. Б. Р. Богомольний. В. о. Кононенко. П. М. Чуєв. Одеса, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Медична біологія. Підручник. За ред. В. П. Пішака. Ю. І. Бажори. Вінниця, 2004 (pdf. додано 26.03.10.)

 • Методичні вказівки для викладачів щодо організації навчального процесу з гінекології на медичному факультеті. За ред. Б. М. Венцківського. Р. К. Степанківської та ін. Київ, 2007 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології. Полтава, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з психіатрії та наркології. Полтава, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Мурашко М. І. Рентгенівські промені (промені Івана Пулюя). Київ, 2000 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Мікробіологічна діагностика бактеріальних інфекцій. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Жадінського. І. М. Щукіна. О. А. Слюсарева. Донецьк, 2007 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Мікробіологія з вірусологією та імунологією. Підручник. Пяткін К. Д.. Кривошеїн Ю. С. Київ, 1992 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Мітін Ю. В. Отоларингологія (лекції). Київ, 2000 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини. Атлас. В. М. Запорожан. В. К. Напханюк. Н. О. Горянова та ін. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Мухін В. М. Лікувальна фізкультура після внутрічеревних операцій. Київ, 1969 (djvu. додано 16.11.09.)

 • Навчальний посібник з біоорганічної хімії. Лендєл В. Р.. Балог І. М.. Онисько М. Ю.. Різак Р. В. Ужгород, 2003 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Національний звіт із виконання рішень декларації про відданість справі боротьбі з ВІЛ.СНІДом. Україна. Київ, 2008 (pdf. додано 23.09.10.)

 • Невідкладна допомога при гострих отруєннях. Тернопіль, 2005 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Підручник. Дзяк Р. В.. Василенко А. М.. Перцева Т. О. та інші. Дніпропетровськ, 2004 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Нейрореаниматология. Нейромоніторинг, принципи інтенсивної терапії, нейрореабілітація. Під заг. ред. Л. В. Усенко. Л. А. Мальцевої. Том 2. Дніпропетровськ, 2008 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Невідкладні стани. Навчальний посібник. Під ред. П. Р. Кондратенко. Донецьк, 2001 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Нервові хвороби. Відп. ред. Є. Р. Дубенко. Київ, 2001 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Неттер Ф. Атлас анатомии человека. Львів, 2004 (djvu. додано 09.06.10.)

 • Нормальна фізіологія. За ред. В. І. Філімонова. Київ, 1994 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Нормальна фізіологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. О. А. Шандри. Одеса, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Олекса А. П. Ортопедія. Тернопіль, 2006 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Онкологія. Підручник. за ред. Б. Т. Білинського. Київ, 2004 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Організація медичного забезпечення військ. Підручник. За ред. Паська Ст. Ст. Київ, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Органічна хімія. Навчальний посібник. Домбровський А. В.. Найдан В. М. Київ, 1992 (djvu. додано 08.04.11.)

 • Органічна хімія. Підручник. Черних В. П.. І. С. Гриценко. Н. М. Єлисєєва. Харків, 2004 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Органічна хімія. Підручник. Чирва В. Я.. Ярмолюк С. М.. Толкачова Н. Ст.. Земляків О. Є. Львів, 2009 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Органічна хімія. Підручник. Ю. О. Ластухін. С. А. Воронов. Львів, 2006 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посіб. В. А. Гайченко. Р. М. Коваль. Є. П. Буравльов. Київ, 2006 (pdf. додано 18.08.10.)

 • Основи радіаційної медицини. Навч. посібник. О. П. Овчаренко. А. П. Лазар. Р. П. Матюшко. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Особливості клінічної анатомии та фізіології ЛОР-органів у дітей. Лайко А. А.. Заболотник Д. І.. Косаковський А. Л. та ін. Київ, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Остапчук В. Ф. Фітотерапія серцево-судинних захворювань. Київ, 1991 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Оториноларингологія. Заболотний Д. І.. Мітін Ю. В.. Драгомирецький Ст. Д. Київ, 1999 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Оториноларингологія. Навч. посібник. Р. М. Пеньковський. Одеса, 1999 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Оцінка клінік, дружних до молоді. Аналітичний звіт. Київ, 2008 (pdf. додано 18.09.10.)

 • Павлов С. В.. Кожем’яко В. П.. Петрук В. Р.. Колісник П. Ф. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи. Вінниця, 2007 (pdf. додано 18.08.10.)

 • Патологічна анатомія. Підручник. Струков А. І.. Сєров Ст. Ст. Харків, 2004 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Паталогічне акушерство (змістові модулі з дисципліни «Акушерство і гінекологія»). Навчальний посібник. Київ, 2009 (pdf. додано 18.09.10.)

 • Педіатрична хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. Н. Р. Ніколаєва. Одеса, 1999 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Перинатологія. Підручник. За ред. В. М. Запорожана. Одеса, 2000 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Чернівці, 2005 (pdf. додано 23.09.10.)

 • Плотичер С. М. Лабораторні діагностичні дослідження. Київ, 1962 (djvu. додано 23.06.10.)

 • Посібник із проведення респіраторної підтримки. Навчальний посібник. І. П. Шлапак. М. М. Пилипенко. Київ, 2003 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Посохова К. А.. Вікторов О. П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навчальний посібник. Тернопіль, 2005 (pdf. додано 10.07.11.)

 • Практична мікробіологія. Посібник. Климнюк С. І.. Ситник І. О.. Творко М. С.. Широбоков В. П. Тернопіль, 2004 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Психіатрія. Р. Т. Сонник. О. К. Напрєєнко. А. М. Скрипніков. Київ, 2003 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник. В. С. Бітенський. П. І. Горячев. Е. В. Мельник та ін. За ред. В. С. Бітенського. Одеса, 2004 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Пухлини м’якіх тканин. Методичний посібник для студентів медичних вузів та інтернів. Київ, 2000 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Ревматологія. І. М. Ганджа. В. М. Коваленко. Р. І. Лисенко. А. С. Свінціцький. Київ, 1996 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Рожко М. М.. Михайленко Т. М.. Онищенко В. С. Довідник з ортопедичної стоматології. Київ, 2004 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Керівництво з клінічної хірургії. Диференціальна діагностика та лікування хірургічних хвороб. Під ред. П. Р. Кондратенко. Донецьк, 2005 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Садлер Т. В. Медична ембріологія за Ланґманом. Львів, 2001 (djvu. додано 28.12.10.)

 • Свинтонюк І. У.. Томусяк Т. Л.. Ахтемійчук Ю. Т.. Фудорук О. С. Оперативна урологія. Київ, 2002 (djvu. додано 22.07.10.)

 • Середюк Н. М. Госпітальна терапія. Київ, 2003 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод проф. Козявкіна В. І.). Наукові розробки. Під заг. ред. Козявкіна В. І. Львів — Трускавець, 2001 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія. Підручник. Київ, 2005 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Скрипніков А. М.. Напрєєнко О. К.. Сонник Р. Т. Наркологія. Навчальний посібник. Тернопіль, 2008 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Спеціальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. за ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2001 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Сокіл М. С. Короткий посібник до клінічного опису хворого. Київ, 1954 (djvu. додано 23.06.10.)

 • Солдатченко С. С. і ін. Ефірні масла — аромат здоров’я. Древній і сучасний досвід профілактики і лікування захворювань ефірними маслами. Сімферополь, 2003 (pdf. додано 04.07.10.)

 • Сорокін П. А. Голод як фактор. Вплив голоду на поведінку людей, соціальну організацію та суспільне життя. Москва, 2003 (djvu. додано 18.02.10.)

 • Сто рецептів народної медицини. Одеса, 1991 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Сучасні аспекти сучасної психопатології. За ред. Л. М. Юр’євої. Дніпропетровськ, 2008 (djvu. додано 10.07.11.)

 • Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. Фещенко Ю. І.. Мельник В. М. Київ, 2002 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Трахтенберг І. М. Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології. Тернопіль, 2008 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Третяк Н. М. Гематологія. Навч. посібник. Київ, 2005 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Туберкульоз. Підручник. За ред. О. К. Асмолова. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Уоттс А. Психотерапія. Схід і Захід. Львів, 1997 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворювання у дітей. Навчальний посібник. Л. Н. Шостакович-Корецька. Л. А. Дзяк. І. Ст. Будаєва та ін. Дніпропетровськ, 2004 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Урологія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Ф. І. Костєва. Одеса, 2004 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Усенко Ст. Л.. Царьов А. В. Серцево-легенева і церебральна реанімація. Практичне керівництво. Дніпропетровськ, 2007 (djvu. додано 04.07.10.)

 • Факультетська хірургія. За ред. В. О. Шідловського. М. П. Захараша. Тернопіль, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Факультетська хірургія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Б. С. Запорожченка. Одеса, 2005 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Фекета В. П. Курс лекцій з нормальної фізіології. Ужгород, 2006 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Фізіологія людини. М. Р. Гжегоцький. В. І. Філімонов. Ю. С. Петришин. О. Р. Мисаковець. Київ, 2005 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Фільченков О. О.. Стійка Р. С. Апоптоз і рак. Від теорії до практики. Тернопіль, 2006 (djvu. додано 26.03.10.)

 • Хірургічні хвороби. Підручник. За ред. В. о. Грубніка. Одеса, 2003 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Хоулі Е. Т.. Дон Френке Б. Керівництво інструктора оздоровчого фітнесу. Київ, 2004 (pdf. додано 22.07.10.)

 • Цибенко В. О. Фізіологія серцево-судинної системи. Київ, 2002 (djvu. додано 18.02.10.)

 • Цитологія, загальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. За ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2002 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Чайченко Р. М. та ін. Фізіологія людини і тварин. Підручник. Київ, 2003 (djvu. додано 09.05.10.)

 • Чеботарьова Ст. Д.. Майданник В. Р. Пропедевтична педіатрія. Київ, 1999 (djvu. додано 28.07.10.)

 • Шпитальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. С. О. Гешеліна. Одеса, 2000 (pdf. додано 28.07.10.)

 • Шульц Я. Ліки з Божої аптеки — дітям. Київ, 2000 (pdf. додано 17.09.09.)

  Короткий опис статті: гістологія Історія (А — Б) , (В — Г) , (Д — З) , (І — К) , (Л — Н) , (О — Р) , (С — Т) , (У — Я) , (A — Z) Літературознавство Медицина Філософія Мовознавство Економіка, менеджмент Держава (ідеологія,…

  Джерело: ЛІТЕРА. Електронна бібліотека — Медицина

 • Також ви можете прочитати