Кваліфікаційні вимоги за спеціальністю Гістологія

14.09.2015

12. Гістологія

У відповідності з вимогами спеціальності в області гістології фахівець повинен знати і вміти:

1. Загальні знання та вміння

 • Основи законодавства Російської Федерації про охорону здоров’я громадян;
 • основи медичного страхування;
 • організацію роботи відділення в нових економічних умовах;
 • нормативні документи, що регламентують роботу фахівця;
 • методи гігієнічного виховання;
 • систему інфекційного контролю, інфекційної безпеки персоналу, систему взаємодії з установами держсанепіднагляду;
 • техніку безпеки і охорону праці;
 • організацію діловодства та ведення основної медичної документації патологоанатомічного відділення (Бюро);
 • функціональні обов’язки, права і відповідальність середнього та молодшого медичного персоналу;
 • основи медицини катастроф;
 • надання долікарської допомоги при невідкладних станах;
 • підвищення професійного рівня, знань, умінь, навичок.

2. Спеціальні знання та вміння

2.1. У секційному розділі роботи:

 • допомагати лікареві в оформленні документації, пов’язаної з розкриттям трупа;
 • підготувати необхідні розчини фіксаторів, фарб та дезінфікуючих засобів;
 • по ходу розтину або після нього фіксувати і фарбувати мазки і відбитки для бактеріоскопії, допомагати лікареві у відборі матеріалів для бактеріологічного, вірусологічного, біохімічного та інших додаткових видів дослідження трупного матеріалу;
 • оформляти напрямки, здійснювати відправку зазначених матеріалів у відповідні лабораторії;
 • здійснювати фіксацію об’єктів, взятих при розтині;
 • брати участь у вирізці шматочків для гістологічного дослідження, маркувати і сортувати вирізані шматочки;
 • реєструвати в робочому зошиті кількість шматочків із зазначенням необхідної кількості зрізів і методів забарвлення;
 • проводити заливку шматочків в парафін та інші середовища, вміти працювати на замораживающем мікротоми;
 • готувати та маркувати блоки;
 • гострити і правити микротомные ножі, вміти працювати на микротомах;
 • володіти основними методиками фарбування гістологічних зрізів і при необхідності використовувати додаткові діагностичні забарвлення і реакції;
 • готувати гістологічні препарати для діагностичної роботи патологоанатома;
 • зберігати матеріал в архіві;
 • вести документацію секційної роботи у відповідності з діючими вимогами та інструкціями;
 • під керівництвом лікаря-патологоанатома готувати музейні макропрепараты.

2.2. Обробка операційного і біопсійного матеріалу:

 • приймати доставлений на дослідження матеріал, перевіряти відповідність матеріалу за записами напрямки, якість фіксації, розписуватися в прийомі матеріалу;
 • реєструвати в книзі записів всі об’єкти, що надійшли на дослідження з занесенням туди даних, наявних в направительном бланку;
 • готувати матеріал для макроскопічного дослідження та вирізки;
 • записувати в бланк під диктовку лікаря макроскопічний опис об’єкта;
 • маркувати вирізані шматочки, реєструвати їх кількість і методи подальшої гістологічної обробки;
 • готувати фіксатори, розчини та барвники;
 • виробляти гістологічну обробку і готувати микропрепараты з допомогою гістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних методів;
 • переписувати книги для реєстрації біопсійних досліджень (підшивати або копії), дані макроскопічного та гістологічного дослідження, патологічний діагноз, прізвище лікаря, який проводив дослідження і дату дослідження;
 • видавати під розписку результати дослідження у відповідні відділення лікувального закладу;
 • приймати, обробляти і реєструвати всі термінові біопсії;
 • після закінчення дослідження всі матеріали: фіксовані тканини і органи, блоки, микропрепараты поміщати на зберігання в архів і нести відповідальність за порядок їх зберігання;
 • готувати микропрепараты для колекції і навчальних цілей;
 • оформляти під розписку видачу микропрепарата з архіву за запитами в інші лікувальні установи та контролювати їх своєчасне повернення;
 • здійснювати догляд за приладами і апаратурою;
 • стежити за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях відділень;
 • вести облік і складати місячний звіт про виконану роботу (кількість випадків, блоків, зрізів, застосовуваних методик, забарвлень і ін.).

2.3. Оформлення документації:

 • вести алфавітні і валові книги секційного та операційного матеріалу;
 • отримувати історії хвороби з відділень і здавати їх після оформлення в архів лікарні;
 • реєструвати у книзі розтинів кожного померлого, що надійшов у відділення, присвоювати відповідний номер кожного розтину, протоколу та заповнювати паспортну частину протоколу розкриття і карту секції;
 • проводити окрему реєстрацію всіх померлих, що не зазнали розтину за розпорядженням головного лікаря лікарні;
 • реєструвати надходить в патологоанатомічне відділення операційний матеріал, включаючи біопсійний, в книгу реєстрації або заповнювати бланк згідно інструкції з дослідження біопсійного та цитологічного матеріалу;
 • організовувати видачу під розписку результатів гістологічного дослідження матеріалу у відповідні лікувальні відділення;
 • при використанні диктофонів оформляти (друкувати) протоколи розтину і результати гістологічного дослідження біопсійного матеріалу;
 • вести облік лікарських свідоцтв про смерть і видавати їх родичам;
 • здійснювати брошурування і зберігання протоколів розтинів і копій результатів гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу;
 • діловодство і машинопис.

3. Маніпуляції

 • робота на всіх видах мікротомів;
 • робота на автоматах для обробки і заливки тканин;
 • микрофотосъемка.

Щоб переглянути кваліфікаційні характеристики за іншим

спеціальностей середніх медичних працівників, поверніться

Короткий опис статті: гістологію

Джерело: Кваліфікаційні вимоги за спеціальністю Гістологія

Також ви можете прочитати