Компютерні тести та екзаменаційні питання з гістології, цитології та ембріології (стор 1 ) .

11.08.2015

Нові автори

МІНІСТЕРСТВО охорони ЗДОРОВ’Я РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕСТИ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

для студентів лікувально-профілактичного, педіатричного. медико-психологічного факультету та факультету іноземних студентів
ГРОДНО – 2003
УДК 611-
Комп’ютерні тести та екзаменаційні питання з гістології. цитології та ембріології / Під ред. професора Зиматкина С. М. — Гродно. ГрГМУ, 2003.-128 с.

АНОТАЦІЯ

Даний навчальний посібник складений у відповідності з діючою типовою програмою та навчальними планами з гістології, цитології та ембріології для студентів лікувально-профілактичного, педіатричного, медико-психологічного факультетів та факультету іноземних студентів медичного вузу. Пропоновані комп’ютерні тести будуть сприяти самоконтролю студентами ефективності їх позааудиторної самопідготовки до лабораторних занять, ступеня засвоюваності на них під керівництвом викладача основних положень досліджуваних тем. Це важливо для формування у них розуміння закономірностей розвитку, будови і функціонування клітин, тканин, органів і організму в цілому, що лежить в основі формується бази їх клінічного мислення. Даний посібник охоплює всі теми з гістології, цитології та ембріології і включає близько тисячі запитань і варіанти відповідей до них. Воно допоможе студентам самостійно перевірити свої знання з предмета під час здачі підсумкових занять і краще підготуватися до комп’ютерного тестування на державних екзаменах з гістології, цитології та ембріології.

У кінці посібника наведено також перелік теоретичних питань, гістологічних препаратів та електронних микрофотограмм, що виносяться на іспит з гістології, цитології та ембріології.

Друкується на підставі рішення Центрального методичного Ради ГрГМУ. Протокол № 2 від 01.01.2001 р.

Автори: Зав. кафедри, проф. Зиматкин С. М.

проф. Мацюк Я. Р.

доц. Можейко Л. А.

доц. Кизюкевич Л. С.

ст. викл. Закурдаева М. Н.

ас. Михальчук Е. Ч.

Рецензент: завідувач кафедрою біології, проф. Андрєєв В. П.

Відповідальний за випуск – перший проректор ГрГМУ, доктор медичних наук, професор Жук В. Р.

1. МІКРОСКОПІЧНА ТЕХНІКА………………………………..

2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИНИ……………………………………………. 3. ЯДРО. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ………………………………………….

4. РАННІ ЕТАПИ ЕМБРІОГЕНЕЗУ…………………………………

5. ОБОЛОНКИ ПЛОДУ……………………………………………………. 6. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ТКАНИНИ…………………………………………..

7. КРОВ І КРОВОТВОРЕННЯ…………………………………………

8. ВЛАСНЕ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ……………………..

9. ХРЯЩОВА ТА КІСТКОВА ТКАНИНИ…………………………………..

10. М’ЯЗОВІ ТКАНИНИ…………………………………………………

11. НЕЙРОНИ І НЕЙРОГЛІЯ………………………………………….

12. НЕРВОВІ ВОЛОКНА І ЗАКІНЧЕННЯ……………………………..

13. НЕРВ. ГАНГЛІЙ. СПИННИЙ МОЗОК. ВНС…………………………

14. ГОЛОВНИЙ МОЗОК……………………………………………………

15. ОРГАН ЗОРУ. ОРГАН НЮХУ………………………………

16. ОРГАН СМАКУ. ОРГАН СЛУХУ І РІВНОВАГИ…………….

18. ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ММУНОГЕНЕЗА……………

19. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА…………………………………….

20. ТРАВНА СИСТЕМА. РОТОВА ПОРОЖНИНА………

21. СТРАВОХІД. ШЛУНОК……………………………………………….

22. КИШЕЧНИК……………………………………………………………

23. ПЕЧІНКА І ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА………………………….

24. ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ………………………………………..

Короткий опис статті: тести з гістології

Джерело: Комп’ютерні тести та екзаменаційні питання з гістології, цитології та ембріології (стор 1 ) | Соціальна мережа Pandia.ru

Також ви можете прочитати