Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика

10.09.2015

Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика

Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика
Свиридова Наталія Костянтинівна — доктор медичних наук (2009), завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені п. Л. Шупика (2010), член Спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій за спеціальністю «Нервові хвороби» і « Судова медицина» при НМАПО імені п. Л. Шупика, член консультативно-експертної групи «Неврологія. Психіатрія. Лікарські засоби» Державного експертного фармцентру МОЗ України, член редколегії журналів ««Лікарська справа — Лікарська справа», «Артеріальна гіпертензія».

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ».

Співробітники кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені п. Л. Шупика:

Клінічні ординатори (2013 -2015 рр.): Інгулу Нататлья Іванівна, Кравчук Наталія Олександрівна; Павлюк Наталія Петрівна

Історична довідка:

Кафедра нервових хвороб була створена в 1923 році при Київському інституті вдосконалення лікарів, яку очолювали професор Маньковський Б.Н. а потім проф. Шаравський С. М. З 1951 року завідувати кафедрою став заслужений діяч науки, д. м. н. професор Панченко Дмитро Іванович, який у 1958 закінчив будівництво першого у світі відділення «Біотрон» — палати штучного клімату, заснував першу гистоморфологическую лабораторію. З 1978р. кафедру очолювала учениця проф. Д. І. Панченко — проф. Мачерет Євгенія Леонідівна, яка у 1977 році очолила курс рефлексотерапії на цій же кафедрі. Мачерет Е. Л. одна з перших в СРСР стала використовувати метод ехо-енцефалографії в клініках країни, однією з перших створила науково-практичну школу неврології і рефлексотерапії. У 1980 році під керівництвом професора Мачерет Е. Л. була створена служба рефлексотерапії в Україні. З 2010 року кафедрою неврології і рефлексотерапії завідує професор, д. м. н. Мурашко Н. К. яка пройшла шлях від аспіранта (1998-2001), асистента (2001-2006), доцента (2006 -2009) кафедри неврології і рефлексотерапії до завідування нею (з 2010 — з наст. вр.). Кафедра неврології здійснює великий обсяг навчальної, наукової та лікувально-консультативної роботи. Напрям наукових досліджень – неврологія, рефлексотерапія. На кафедрі проводяться навчання в клінічній ординатурі, на курсах підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки, а також навчання в аспірантурі за спеціальністю «Нервові хвороби». Крім того регулярно проводяться різні лекційні курси з актуальних питань неврології та рефлексотерапії.

Короткий опис статті: неврологія ? Свірідова Наталія Костянтинівна — доктор медичних наук (2009), завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної ака… неврологія,
рефлексотерапія,
підвищення кваліфікації,
навчання в аспірантурі,
Нервові хвороби,
лекційні курси з неврології,
лекційні курси з рефлексотерапії

Джерело: Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика

Також ви можете прочитати