Кафедра гістології, цитології та ембріології, Перший Московський державний медичний університет імені В.

01.08.2015

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Кафедра гістології, цитології та ембріології лікувального факультету є однією з найстаріших кафедр подібного профілю в країні. Вона була заснована в 1863-67 роках у складі медичного факультету Імператорського Московського університету.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців лікувального, медико-профілактичного, педіатричного, медико-біологічного та стоматологічного профілю.

Навчання проводиться протягом 2-х семестрів: 2-го і 3-го першого і другого курсів. Форма навчання — очна, як на бюджетній, так і на платній основі. На кафедрі працює 18 викладачів, з них 1 — член-кореспондент РАН, 6 докторів і 12 кандидатів наук.

На кафедрі за її довгу історію працювали такі відомі вчені-гістологи, як А. В. Бабухін — засновник кафедри, В. Ф. Огнев, В. П. Карпов, А. Р. Гурвич, Б. В. Лаврентьєв, М. А. Барон, В. Р. Єлісєєв, Ю. І. Афанасьєв. В даний час кафедрою керує член-кореспондент РАН, професор С. Л. Кузнєцов.

Для навчання студентів і проведення наукових досліджень на кафедрі обладнано 6 навчальних лабораторій, 3 комп’ютерних класи, гістологічна лабораторія. Навчальні площі дозволяють одночасно навчати 120 студентів.

На кафедрі проводиться робота з удосконалення та реорганізації навчального процесу в сучасних умовах на базі сучасних мультимедійних технологій. Активно використовується комп’ютерні класи, для якого створено спеціальне комп’ютерне Керівництво і Атлас з тестовими завданнями за курсом гістології, навчальний Портал Університету.

Створений і вдосконалюється банк зображень мікроскопічних препаратів для навчального процесу, набір навчальних фільмів для демонстрації їх з допомогою комп’ютерів, розробляються основи застосування методів телеобразования при викладанні гістології, цитології та ембріології. На кафедрі продовжується робота по створенню традиційних навчальних посібників нового покоління: видано новий Підручник і Атдас за курсом гістології, цитології та ембріології, витримала вже два видання, ряд підручників та навчальних посібників.

З 1903 року функціонує Науковий студентський гурток. багато співробітники кафедри є його вихованцями.

На кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальністю «гістологія, цитологія та клітинна біологія.

Короткий опис статті: гістологи Московська Медична Академія імені В. М. Сєченова

Джерело: Кафедра гістології, цитології та ембріології — Перший Московський державний медичний університет імені В. М. Сєченова

Також ви можете прочитати