Хвороби нервової системи Реферат Скачати

21.08.2015

Реферат на тему: Хвороби нервової системи Скачати Реферат

ВВЕДЕННЯ 3

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 5

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЇХ ФИЗИОЛОГИЧЕСАЯ ОСНОВА 7

3. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 11

ВИСНОВОК 14

ЛІТЕРАТУРА 15

ВСТУП

Дослідження питань фізіології центральної нервової системи (ЦНС) і вищої нервової діяльності (ВНД) у науковому плані являє собою загальновизнаний пріоритет вітчизняних учених. Саме формування цих найважливіших розділів фізіологічної та медичної науки пов’язане з іменами В. М. Сєченова, В. П. Павлова, Н.Е. Введенського, В. М. Бехтерева, А. А. Ухтомського, П. К. Анохіна та ін Роль нервової системи не тільки в нормі, але і при патології, привернула увагу ряду вітчизняних клініцистів. З іменами В. М. Сєченова, В. П. Павлова, С. П. Боткіна пов’язано формування вітчизняної фізіології і медицині концепції нервизма, що підкреслює значення нервової системи в регулюванні функцій, у розвитку захворювань.

У теоретичному плані розуміння основних механізмів роботи мозку, лежать в основі поведінки, веде до формування науково обґрунтованих матеріалістичних уявлень про механізми життєдіяльності, свідомості і сутності людини. В фактичному плані знання основних принципів роботи мозку дозволяє краще зрозуміти етіологію та патогенез, діагностику і лікування захворювань, які розглядаються в курсі нервових хвороб та психіатрії, а також численних хвороб, в патогенезі яких провідну або важливу роль відіграє стан ЦНС.

Роль нервової системи для життєдіяльності організму. Все живе в природі, в тому числі і людина, постійно на-i знаходяться під впливом безлічі факторів навколишнього середовища. На різноманітні зовнішні подразнення нервова система дає ту чи іншу реакцію. Такою реакцією, наприклад, є відсмикування руки при зіткненні з гарячим предметом, миготіння або зажмурівання очей при попаданні чужорідного тіла або при погляді на яскраве джерело світла, виділення слини при попаданні їжі в рот і т. п.

Зв’язок людини з навколишнім його світом здійснюється за допомогою органів чуття (слух, зір, нюх та ін). Роздратування, падаюче на нервові закінчення (рецептори) органів чуття, передаються по периферичних нервах у центральну нервову систему. Так організм отримує сигнали про те, що відбувається в навколишньому середовищі.

Таким чином, нервова система здійснює зв’язок організму з навколишнім середовищем, що виражається освітою дуже тонких і складних форм взаємодії організму з зовнішнім світом. Крім того, нервова система регулює всю діяльність організму, забезпечуючи також об’єднання зовнішніх проявів і внутрішньої життєдіяльності організму. Нервова система поділяється на центральну і периферичну

Центральна нервова система складається з головного і спинного мозку. Відходять від них нерви з численними розгалуженнями і сплетеннями утворюють периферичну нервову систему. У головному мозку знаходяться центральні відділи вегетативної нервової системи регулюють діяльність внутрішніх органів. Вегетативна нервова система складається з відділів: симпатичного та парасимпатичного, має вузли, сплетення і волокна. Спинний мозок розташований в хребетному каналі. Відрізок сірої речовини спинного мозку з двома парами передніх і задніх корінців становить сегмент спинного мозку. Всього є 31 сегмент (рис. 3), з них 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 куприковий. Окремі сегменти спинного мозку, що іннервують відповідні ділянки шкірної поверхні і певні м’язи.

Головний мозок складається: 1) з двох півкуль, сполучених між собою спайкою (мозолисте тіло); 2) проміжного мозку (зорові горби і подбугровая область); 3) середнього мозку (четверохолмие і ніжки мозку; 4) заднього мозку (мозочок і вароліїв міст); 5) довгастого мозку (рис. 4). Головний мозок розташований в черепній коробці і покритий, як і спинний, трьома оболонками. При огляді цілого головного мозку видно, що він має випуклу форму; підстава мозку сплощене. Маса мозку дорослої людини в середньому становить 1300- 1350 р. В великих півкулях головного мозку є порожнини — це бічні шлуночки мозку, які через III шлуночок з’єднуються між собою, а через сільвієв водопровід та ІV шлуночок — з субарахноїдальним простором головного і спинного мозку. У шлуночках знаходиться спинномозкова рідина. На основу мозку виходять черепно-мозкові нерви.

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Хвороби нервової системи залежно від переважного ураження того чи іншого відділу її підрозділяються на п’ять груп.

I. Хвороби периферичної нервової системи: невралгії, неврити, радикуліти і поліневрити.

II.Хвороби спинного мозку: сухотка спинного мозку, мієліт, пухлини, поліомієліт, травми, сирингомиелия, аміотрофічний бічний склероз, розсіяний або множинний склероз.

III. Хвороби головного мозку: пухлини, травми, судинні ураження (розлади мозкового кровообігу), енцефаліт, менінгіт, абсцес головного мозку, мала хорея.

IV. Захворювання вегетативної нервової системи: обмежений набряк (набряк Квінке), мігрень та ін

ЛІТЕРАТУРА

1. Біохімія мозку / Під ред. В. П. Ашмаріна і ін Изд.С.-Петербурзького університету, 1999.

2. Вартанян І. А. Фізіологія сенсорних систем. СПб. «Лань» 1999.

3. Гомазков О. А. Мозок і нейропептиди. М. 1997.

4. Клінічна психіатрія / Під. ред. Т. Б. Дмитрієвої. М. 1999.

5. Морозов Р., Ромасенко Ст. А. Нервові і психічні хвороби М.,1998

6. Загальна фізіологія нервової системи / Під ред. П. Р. Костюка. — Л. Наука, 1999.

7. Патологічна фізіологія та біохімія: Навчальний посібник для вузів/ М. Изд. «Іспит», 2005.

Короткий опис статті: захворювання нервової системи ВВЕДЕННЯ 3
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 5
2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЇХ ФИЗИОЛОГИЧЕСАЯ ОСНОВА 7
3. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 11
ВИСНОВОК 14
ЛІТЕРАТУРА 15

ВСТУП
Дослідження питань физиол ВВЕДЕННЯ 3
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 5
2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЇХ ФИЗИОЛОГИЧЕСАЯ ОСНОВА 7
3. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 11
ВИСНОВОК 14
ЛІТЕРАТУРА 15

ВСТУП
Дослідження питань физиол

Джерело: Хвороби нервової системи Скачати Реферат

Також ви можете прочитати