ГІСТОЛОГІЯ, Ветеринарний енциклопедичний словник, Тлумачні Словники

03.08.2015

Ветеринарний енциклопедичний словник

Ветеринарний енциклопедичний словник

ГІСТОЛОГІЯ (від грец. histos — тканина і logos — вчення). наука про тканинах тваринних організмів; вивчає микроскопич. і субмикроскопич. організацію тіла тварин і людини, розвиток тканин (гістогенез) в філо — і онтогенезі, їх взаємодія.

Р. користується власними методами дослідження, до-рие включають прийоми [прийоми] вивчення специфічно обробленого (фіксованого) матеріалу за допомогою світлової та електронної мікроскопії і спостереження за поведінкою живих структур, напр. в культурах тканин. Вивчаючи механізм тканинної диференціації, Р. безпосередньо пов’язана з эмбриологией . Виділившись з анатомії, Р. зберегла традиційні зв’язки з цією наукою, хоча по предмету і методів дослідження ближче стоїть до нормальної патоля. фізіології і, особливо, патоля. анатомії (гистопатології). В останні 20 років відбулося значне зближення Р. з біохімією, биофизикой, онкологією, вирусологией і цитогенетикой. Будучи гол. чин. експериментальною наукою, що досліджує реактивність і регенерацію тканин, Р. сприяє розвитку хірургії, в т. ч. ветеринарної. Г. відіграє важливу роль в вет.-сан. експертизі.

Суч. стан Р. визначається успіхами застосування і розробки таких методів дослідження, як електронна мікроскопія, гистохимич. дослідження (див. Гистохимия ). Дослідження в порівняльній і віковій Р. будучи подальшим розвитком сформувалася в СРСР еволюційної Р. (ленінградські школи А. А. Заварзіна і Н. Р. Хлопіна). мають великий навч. і практич. інтерес, оскільки вони виявляють видові та вікові особливості гистол. будови домашніх і промислових тварин. Експериментальний аналіз змін структурної організації органів і тканин, обумовлених зовнішніми впливами, що дозволяє направлено впливати на хід біол. процесів. Велике місце в суч. Р. приділяється вивченню циклич. змін структури тіла — морфологич. картині біоритмів, дослідження морфології та гистохимии інтегруючих систем організму. Нейрогистологич. дослідження в СРСР — традиційне продовження робіт казанської школи гистологов (А. Н. Миславський, Б. В. Лаврентьєв, В. Ф. Іванов) — проводяться у мн. гистол. лабораторіях. За кордоном особливо енергійно вивчаються субмикроскопич. будова організму, проблеми гистохимии.

В СРСР розробляються різні проблеми Р. домашніх тварин, напр. вікова та порівняльна Р. м’язової системи, ендокринних залоз, зобної залози; Р. статевої системи у різних видів тварин; субмикроскопич. будова і регенерація нервової системи; вивчення епітелію рубця.

Викладання Р. в вет. і мед. ін-тах ведеться [ведеться] разом з эмбриологией, на зоотехнич. ф-тах — з анатомією. Найбільш великі і оснащені [оснащені] кафедри Р. та ембріології тварин є в МВА, Ленінградському вет. ін-ті, Естонської с.-г. академії, Білоцерківському с.-г. ін-ті. Самостійні кафедри Р. є в ун-тах на біол. ф-тах. Гістологи в СРСР об’єднуються Всесоюзним навч. товариством анатомів, гистологов і ембріологів. Проблеми Р. в СРСР висвітлюються в основному в журн. «Архів анатомії, гістології та ембріології» (з 1916).

Лит.: Іванов В. Ф. Ковальський П. А. Цитологія, гістологія. ембріологія, 3 изд. М. 1976; Техвер Ю. Т. Гістологія дихальних органів домашніх тварин, Тарту, 1977; Dе1Iman H.-D. Вгоwn Е. М. Textbook of veterinary histology, Philadelphia, 1976.

Короткий опис статті: гістологія це Тлумачний словник, енциклопедія: Що таке ГІСТОЛОГІЯ, Ветеринарний енциклопедичний словник словник, словники, тлумачні словники, енциклопедії, енциклопедії, ГІСТОЛОГІЯ, літера Г, Ветеринарний енциклопедичний словник

Джерело: ГІСТОЛОГІЯ — Ветеринарний енциклопедичний словник — Тлумачні Словники та Енциклопедії

Також ви можете прочитати