• Гістологія це

  Гістологія Медичний довідник

  04.09.2015

  Гістологія

  Гістологія — це мо-ді-ко-біо-логи-че-ська—ка, ізу-чающая за-до-номер-але-сті раз-ві-тія, стро—ня і функції тка-ній багато-кле-точ-вих жи—них і че-ло-ве-ка .

  histologia, LNH; гісто — + гречок. logos-наука, вчення

  загальна гістологія

  загальна Гістологія — це раз-справ Р. іс-а-дме загальні за-до-номер-але-сті раз-ві-тія, стро—ня і функції тка-нею. раз-ра-ба-ти-вающий їх клас-сифи-кацию і мо—ди іс-а—ва-ня.

  гістологія описова

  Гістологія описова — це нап-ле-ня Р. в ос-нов-вим ме—будинок до—рого яв-ля-ет-ся опі-са-ня стро—ня тка-нею .

  гістологія порівняльна

  Гістологія порівняльна — це нап-ле-ня Р. в ос-нов-вим ме—будинок до—рого яв-ля-ет-ся порів-не-ня раз-ві-тія, стро—ня і функції тка-нею у раз-ліч-але орга—зо-ван-вих жи—вих .

  гістологія приватна

  син. мікроскопічна анатомія

  Гістологія приватна — це раз-справ Р. по—вящен-ний ізу-че-нію мі—ро-скопи-че-ського стро—ня від-дель-них орга-нов і сі—тим орга-нізму .

  гістологія еволюційне

  Гістологія еволюційне — це нап-ле-ня Р. в ізу-чающее за-до-номер-але-сті раз-ві-тія тка-нею в процес-се фі-ло-ге-не-.

  гістологія екологічна

  Гістологія екологічна — це нап-ле-ня Р. в ізу-чающее осо-бен-але-сті раз-ві-тія і стро—ня тка-нею у зв’яз-зи з вооз-дії-їм ус-ло-вій обі-та-ня і адап-таци-їй до навколишнього середови-де .

  гістологія експериментальна

  Гістологія експериментальна — це нап-ле-ня Р. в ізу-чающее вим-не-ня тка-нею в ре-зульта-ті екс-пе-римен-таль-вих вооз-дій.

  Короткий опис статті: гістологія це

  Джерело: Гістологія — Медичний довідник

  Також ви можете прочитати