Гістологія людини

12.09.2015

Гістологія людини

Гістологія людини. підручник / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Шинок, Ю. Б. Чайковський. – Вигляд. 4-ті, доопрацьоване і виправлене. – К. Книга-плюс, 2013. – 582 с. табл. іл.

Шифр книги в ННМБУ. В-8855

У підручнику розглянута мікроскопічна та субмікроскопічна будова клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їх формування та зміни у процесі життєдіяльності. Охарактеризовані ранні етапи ембріогенезу людини, становлення і розвиток основних органних систем зародка.

Підручник створений на основі систематизованого курсу лекцій з цитології, ембріології, загальної і спеціальної гістології, що читаються на кафедрах гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. Матеріал викладено згідно з вимогами «Програми з гістології, цитології та ембріології» (Київ, 2005) та узгоджено з найновішим українським перекладом Міжнародної гістологічної номенклатури (Кіото, Японія, 2005).

Підручник призначений для студентів медичних університетів, академій, інститутів, викладачів та лікарів.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Цитологія

1.1. Вчення про клітину

1.2. Клітинна оболонка. Цитоплазма

1.3. Ядро. Репродукція клітин

Розділ 2. Ембріологія

Короткий опис статті: гістологія Гістологія людини : підручник / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Шинок, Ю. Б. Чайковський. – Вигляд. 4-ті, доопрацьоване і виправлене. – К. : Книга-плюс…

Джерело: Гістологія людини

Також ви можете прочитати