Гістологія. Конспект лекцій

12.08.2015

/ Гістологія. Конспект лекцій

Представлений вашій увазі повний курс призначений чен для підготовки студентів медичних вузів до здачі іспит нов. Книга включає в себе лекції з гістології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.

ЗМІСТ

Розділ I. Загальна гістологія. 5 Тема 1. Історія розвитку гістології.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГІСТОЛОГІЇ. Тема 1. РОЗВИТОК ГІСТОЛОГІЇ В РОСІЇ

В історії розвитку гістології можна виділити три основ них періоду: домикроскопический, мікроскопічний та націо менный.

Домикроскопический період (з початку V ст. до н. е. і за 1665 р.) пов’язана з іменами Арістотеля, Галена, Везалія та інших великих учених того часу. Даний період розвитку гістології характери зується спробами виділення в організмах тварин і чоло століття неоднорідних тканин з використанням методів анатомиче ського препарування.

Мікроскопічний період — 1665-1950 рр. Початок цього пе риода пов’язано з ім’ям англійського фізика Р. Гук, який винайшов мікроскоп і застосував його для систематичного іс проходження різних, у тому числі і біологічних об’єктів. Результати своїх досліджень він опублікував у книзі «Моно графія». Р. Гук вперше ввів термін «клітина». Надалі про виходило безперервне удосконалення мікроскопів і все більш широке їх використання для вивчення біологічних тканин і органів. Особлива увага при цьому приділялася ладі нію клітини. Серед видатних вчених того часу можна ви ділити М. Мальпігі, А. Левенгука, Н. Грю.

Я. Пуркіньє описав наявність у клітинах тварин цитоплаз ми і ядра, а дещо пізніше Р. Браун виявив ядро в рости тільних клітинах. Ботанік М. Шлейден займався дослідженням походження клітин — цитокинезисом. В результаті своїх іс досліджень Т. Шванн сформулював клітинну теорію:

1) усі рослинні і тваринні організми складаються з

клітин;

2) всі клітини розвиваються за загальним принципом — з цито дластоми;

Гістологія. Конспект лекцій

Розділ 1. Загальна гістологія

3) кожна клітина має самостійної жізнедеятель ністю, а життєдіяльність організму є сумою діяль ності клітин.

Р. Вирхов в 1858 р. уточнив, що розвиток клітин реалізуються визначається шляхом поділу початкової клітини. Розроблена Т. Шван ном теорія актуальна до теперішнього часу.

Сучасні положення клітинної теорії:

1) клітина є найменшою одиницею живого;

2) клітини тваринних організмів подібні за своєю будовою;

3) розмноження клітин відбувається шляхом поділу початкової клітини;

4) багатоклітинні організми являють собою складні асоціації клітин та їх похідних, об’єднані в системи тканин і органів, які і пов’язані між собою клітинними, гуморальна ральными і нервовими механізмами регуляції.

Подальше вдосконалення мікроскопів дозволило виявити в клітинах більш дрібні структури:

1) пластинчастий комплекс (К. Гольджи — 1897);

2) мітохондрії (Е ван Бенду — 1897);

3) центриоли (Т. Бовері — 1895 р.);

4) эндоплазматическую мережа (К. Портер — 1945 р.);

5) лізосоми (К. Дюв — 1949 р.).

Були описані механізми поділу рослинних (В. Д. Чистячи ків, 1874 р.) і тварин клітин (П. І. Перемежко, 1978 р.).

Сучасний етап розвитку гістології почався з 1950 р. коли вперше електронний мікроскоп був застосований для изуче ня біологічних об’єктів. Однак для сучасного етапу розвитку гістології характерно впровадження не тільки електронної мікроскопії, але й інших методів: цито і гистохимии, гистора диографии і т. д. При цьому зазвичай використовується комплекс раз особистих методів, що дозволяють скласти не тільки якісне уявлення про досліджуваних структурах, але й отримати тонкі кількісні характеристики. Особливо широко в даний час застосовуються різні морфометричні методи, в тому

Короткий опис статті: гістологи

Джерело: Гістологія. Конспект лекцій

Також ви можете прочитати