• Гістологи

  Гістологія. Конспект лекцій

  12.08.2015

  / Гістологія. Конспект лекцій

  Представлений вашій увазі повний курс призначений чен для підготовки студентів медичних вузів до здачі іспит нов. Книга включає в себе лекції з гістології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.

  ЗМІСТ

  Розділ I. Загальна гістологія. 5 Тема 1. Історія розвитку гістології.

  РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГІСТОЛОГІЇ. Тема 1. РОЗВИТОК ГІСТОЛОГІЇ В РОСІЇ

  В історії розвитку гістології можна виділити три основ них періоду: домикроскопический, мікроскопічний та націо менный.

  Домикроскопический період (з початку V ст. до н. е. і за 1665 р.) пов’язана з іменами Арістотеля, Галена, Везалія та інших великих учених того часу. Даний період розвитку гістології характери зується спробами виділення в організмах тварин і чоло століття неоднорідних тканин з використанням методів анатомиче ського препарування.

  Мікроскопічний період — 1665-1950 рр. Початок цього пе риода пов’язано з ім’ям англійського фізика Р. Гук, який винайшов мікроскоп і застосував його для систематичного іс проходження різних, у тому числі і біологічних об’єктів. Результати своїх досліджень він опублікував у книзі «Моно графія». Р. Гук вперше ввів термін «клітина». Надалі про виходило безперервне удосконалення мікроскопів і все більш широке їх використання для вивчення біологічних тканин і органів. Особлива увага при цьому приділялася ладі нію клітини. Серед видатних вчених того часу можна ви ділити М. Мальпігі, А. Левенгука, Н. Грю.

  Я. Пуркіньє описав наявність у клітинах тварин цитоплаз ми і ядра, а дещо пізніше Р. Браун виявив ядро в рости тільних клітинах. Ботанік М. Шлейден займався дослідженням походження клітин — цитокинезисом. В результаті своїх іс досліджень Т. Шванн сформулював клітинну теорію:

  1) усі рослинні і тваринні організми складаються з

  клітин;

  2) всі клітини розвиваються за загальним принципом — з цито дластоми;

  Гістологія. Конспект лекцій

  Розділ 1. Загальна гістологія

  3) кожна клітина має самостійної жізнедеятель ністю, а життєдіяльність організму є сумою діяль ності клітин.

  Р. Вирхов в 1858 р. уточнив, що розвиток клітин реалізуються визначається шляхом поділу початкової клітини. Розроблена Т. Шван ном теорія актуальна до теперішнього часу.

  Сучасні положення клітинної теорії:

  1) клітина є найменшою одиницею живого;

  2) клітини тваринних організмів подібні за своєю будовою;

  3) розмноження клітин відбувається шляхом поділу початкової клітини;

  4) багатоклітинні організми являють собою складні асоціації клітин та їх похідних, об’єднані в системи тканин і органів, які і пов’язані між собою клітинними, гуморальна ральными і нервовими механізмами регуляції.

  Подальше вдосконалення мікроскопів дозволило виявити в клітинах більш дрібні структури:

  1) пластинчастий комплекс (К. Гольджи — 1897);

  2) мітохондрії (Е ван Бенду — 1897);

  3) центриоли (Т. Бовері — 1895 р.);

  4) эндоплазматическую мережа (К. Портер — 1945 р.);

  5) лізосоми (К. Дюв — 1949 р.).

  Були описані механізми поділу рослинних (В. Д. Чистячи ків, 1874 р.) і тварин клітин (П. І. Перемежко, 1978 р.).

  Сучасний етап розвитку гістології почався з 1950 р. коли вперше електронний мікроскоп був застосований для изуче ня біологічних об’єктів. Однак для сучасного етапу розвитку гістології характерно впровадження не тільки електронної мікроскопії, але й інших методів: цито і гистохимии, гистора диографии і т. д. При цьому зазвичай використовується комплекс раз особистих методів, що дозволяють скласти не тільки якісне уявлення про досліджуваних структурах, але й отримати тонкі кількісні характеристики. Особливо широко в даний час застосовуються різні морфометричні методи, в тому

  Короткий опис статті: гістологи

  Джерело: Гістологія. Конспект лекцій

  Також ви можете прочитати