Гістологічне дослідження біоптатів органів і тканин БІОН

18.08.2015

№ D045 Гістологічне дослідження біоптатів органів і тканин

Загальні відомості

Гістологічне дослідження — це дослідження тканин під мікроскопом. З допомогою спеціальних розчинів (гістологічної проводки) шматочок тканини зневоднюють і роблять жиророзчинних для подальшої просочення парафіном у спеціальних формах, які при кімнатній температурі являють собою тверді кубики. З допомогою микротома з вмонтованим дуже гострим ножем, який може знімати шари товщиною від 3 мікрометрів, виконують зрізи. В подальшому зрізи монтують на скло і проводять їх підготовку для фарбування (для різних забарвлень методики підготовки можуть різнитися, але в більшості випадків, зрізів видаляють весь парафін разом з іншими жирами і просочують етанолом, щоб зробити можливим дифузію водорозчинних речовин).

І тільки після цього виробляють забарвлення різними барвниками, що дозволяє зробити видимим під мікроскопом клітини і їх елементи, а також різні елементи міжклітинної речовини тканин.

Показання до дослідження

Прижиттєві морфологічні дослідження біопсійного матеріалу проводяться з метою встановлення або підтвердження клінічного діагнозу захворювання та його ускладнень, визначення обґрунтованості і ефективності проведених лікувальних заходів.

Підготовка до дослідження

Матеріал, що підлягає гістологічному дослідженню, негайно після висічення поміщається для фіксації в банку з 10% розчином нейтрального формаліну. Обсяг фіксуючої рідини повинен у 10 разів перевищувати обсяг зафіксованого матеріалу. На посуді з матеріалом повинна бути наклейка з прізвищем та ініціалами хворого і місцем взяття матеріалу. Поміщати в одну посуд кілька об’єктів дослідження, узятих з різних місць і різних хворих, не дозволяється!

На кожен направляється для гістологічного дослідження матеріал, особисто лікарем, проводили біопсію, заповнюється бланк направлення. У напрямку після паспортних даних вказується дата біопсії, кількість біоптатів, звідки отриманий матеріал, його характеристика, передбачуваний клінічний діагноз, особливості клінічної картини хвороби, мета дослідження.

При дослідженні матеріалу гінекологічних хворих в напрямку на гістологічне дослідження вказуються додаткові дані анамнезу, що характеризують менструальний цикл і дітородну функцію.

При біопсіях лімфатичних вузлів, трепанобиопсиях кісток зазначаються клінічні дані дослідження гемограмм, миелограмм, протеинограмм, а також тривалість захворювання, стан печінки, селезінки, лімфатичних вузлів.

При виконанні ендоскопічних біопсій коротко описується ендоскопічна картина і вказується локалізація взятого матеріалу.

У всіх випадках наводяться відомості про основні проведених лікувальних заходах, термінах та дозах, особливо про застосування сильнодіючих препаратів (цитостатики, гормони), специфічної і променевої терапії.

У разі якщо хворому раніше вже проводилося гістологічне дослідження, лікуючий лікар повинен вказати в напрямку дату первинного дослідження, його номер, установа, в якому воно проводилося, і гістологічний діагноз (висновок). Доцільно разом з направленням надати патологоанатому і гістологічні препарати проведених раніше досліджень.

Шматочок тканини, віддалений при біопсії з діагностичною метою, категорично забороняється без участі патологоанатома ділити на частини і посилати в різні патологоанатомічні установи, так як при дослідженні неравнозначного матеріалу можуть бути дані суперечливі висновки.

Фактори, що впливають на результат дослідження

Інтерпретація результатів дослідження

Короткий опис статті: гістологію Гістологічне дослідження біоптатів органів і тканин Гістологічне дослідження біоптатів органів і тканин

Джерело: Гістологічне дослідження біоптатів органів і тканин — БІОН

Також ви можете прочитати