Функціональні захворювання нервової системи

07.08.2015

Функціональні захворювання нервової системи

Згідно класичних уявлень в неврології всі хвороби нервової системи можна підрозділити на 2 групи — органічні та функціональні. В основі органічних захворювань лежать структурні порушення, тобто органічний анатомічний субстрат як причина хвороби. Термін «функціональні захворювання», або «функціональні розлади нервової системи», з’явився ще в минулому столітті для позначення захворювань і синдромів, які не мають анатомічної основи. Якщо розглядати це питання з філософських позицій (причинно-наслідкових взаємин), то таких хвороб, як фактично нематеріальних, немає і не може бути. Адже будь-яка функція — це прояв тієї або іншої біологічної структури, а властивості цієї структури і будь-які її зміни завжди обумовлюються і органічно пов’язані з відповідними структурними змінами. Необхідно відзначити, що за останні 20-30 років змінилися уявлення про характер структурних порушень мозку. До них відносять не тільки грубі анатомічні зміни, але і різні біохімічні розлади (порушення обміну біологічно активних речовин, електролітів і т.д.), що змінюють нормальне взаємодія різних функціональних систем головного мозку. Зазначені структурні церебральні порушення зазвичай виявляються лише методами функціональних біохімічних досліджень.

Розвиток електронно-мікроскопічних і гістологічних досліджень, вивчення фізіологічної ролі лімбіко-ретикулярної системи та інших глибинних структур головного мозку «ставить під загрозу» існування функціональних розладів без морфологічного субстрату.

І все ж у даний час поряд з органічними розрізняють функціональні хвороби та синдроми. До них слід відносити ті розлади, при яких виявляється виражена дисоціація між мінімальними органічними порушеннями і різко вираженими суб’єктивними порушеннями. Вони часто (але не завжди) мають психогенний характер, тобто виникають внаслідок гострих або хронічних психотравмуючих конфліктних ситуацій. Слід також зазначити, що поняття «функціональне» набагато ширше, ніж «психогенне». Останнє є лише частиною «функціонального» і між ними не можна ставити знак рівності. У той же час термін «функціональна хвороба», або «функціональний синдром», носить лише узагальнюючий, а не діагностичний характер. Не можна, наприклад, ставити діагноз «функціональний розлад нервової системи» або «функціональні тики» (енурез, енкопрез і т. д.). Слід лише розуміти, що в подібному випадку превалюють суб’єктивні розлади і немає чіткого причинно-наслідкового зв’язку між перенесеним органічним ураженням нервової системи та наявним неврологічним розладом.

У сучасної дитячої неврології (і в неврології взагалі) вже немає прагнення чітко відмежовувати органічні ураження нервової системи від функціональних, протиставляти їх один одному. У деяких випадках довгостроково існуючі функціональні розлади призводять до органічного пошкодження певних церебральних структур.

Б. Лебедєв та ін

Функціональні захворювання нервової системи

Короткий опис статті: захворювання нервової системи, Функціональні захворювання нервової системи

Джерело: Функціональні захворювання нервової системи

Також ви можете прочитати