ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ

20.08.2015

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Таблиця 28. Ендокринні залози та їх гормони

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 593. Стан ендокринних залоз в тілі людини (загальна схема ендокринної системи):

1 — Pituitary gland; Epiphysis; 2 — Parathyroid glands; 3 — Thyroid gland; 4 — Suprarenal glands; Adrenal glands; 5 — Pancreatic islets;

6 — Ovary ; 7 — Testis

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 594. Гіпоталамус і середній мозок, вид знизу:

1 — Aqueduct of midbrain; Cerebral aqueduct; 2 — Red nucleus; 3 — Substantia nigra; 4 — Cerebral peduncle; 5 — Hypothalamus; 6 — Infundibulum; 7 — Optic nerve [II]; 8 — Optic chiasm; Optic chiasma; 9 — Tuber cinereum; 10 — Mammillary body; 11 — Optic tract; 12 — Lateral

geniculate body

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 595. Топографія гіпоталамуса і гіпофіза, вид знизу:

1 — Pons; 2 — Labyrinthine artery; 3 — Posterior cerebral artery; 4 — Posterior communicating artery; 5 — Optic tract; 6 — Tuber cinereum; 7 — Olfactory tract; 8 — Optic chiasm; Optic chiasma; 9 — Internal carotid artery; 10 — Optic nerve [II]; 11 — Middle cerebral artery; 12 — Infundibulum; 13 — Pituitary gland; 14 — Oculomotor nerve [III]; 15 — Basilar artery (Р.Д. Синельникову, із змінами)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 596. Ядра гіпоталамуса:

1 — Neurohypophysis; 2 — Inferior hypophysial artery (Internal carotid artery, cavernous part); 3 — Hypothalamospinal tract; 4 — Superior hypophysial artery (Internal carotid artery, cerebral part); 5 — Adenohypophysis; 6 — Portal veins of hypophysis; 7 — Optic chiasm; Optic chiasma; 8 — Optic nerve [II]; 9 — Supra-optic recess; 10 — Suprachiasmatic nucleus; 11 — Anterior hypothalamic nucleus; 12 — Preoptic nucleus; 13 — Lateral hypothalamic area; 14 — Lamina terminalis; 15 — Anterior commissure; 16 — Column of fornix; 17 — Corpus callosum, rostrum; 18 — Paraventricular nuclei of таламус; 19 — Interventricular foramen; 20 — Fornix, body; 21 — Dorsal nucleus; 22 — Таламус; Dorsal таламус; 23 — Lateral hypothalamic area; 24 — Interthalamic adhesion; Massa intermedia; 25 — Choroid membrane; 26 — Choroid plexus; 27 — Stria medullaris of таламус; 28 — Mammillotegmental fasciculus; 29 — Hypothalamic sulcus; 30 — Mammillotegmental fasciculus; 31 — Tegmental nuclei; 32 — Red nucleus; 33 — Posterior perforated substance; 34 — Nuclei of mammillary body; 35 — Posterior nucleus of hypothalamus; 36 — Ventromedial nucleus of hypothalamus; 37 — Lateral tuberal nuclei and Arcuate nucleus; 38 — Paraventriculohypophysial tract; 39 — Supra-opticohypophysial tract; 40 — Supra-optic nucleus

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 597. Нейросекреторные (крупноклеточные) ядра гіпоталамуса, топографія ядер:

1 — Optic tract; 2 — Supra-optic nucleus; 3 — Third ventricle; 4 — Paraventricular nucleus of thalamus

О. В. Волкової)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 598. Ультраструктура нейросекреторной клітини гіпоталамуса (схема):

1 — Axon; 2 — Complex golgiensis; 3 — Perikaryon; 4 — Nucleus; 5 — Dendrites; 6 — Blood capillary; 7 — Lizosoma; 8 — Axosomatic synapse; 9 — Axonodendritic synapse; 10 — Endoplasmic reticulum; 11 — Secretory granules; 12 — Neurofilaments

(з О. В. Волкової)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 599. Гіпофіз в турецькому сідлі:

1 — Basilar artery; 2 — Superior cerebellar artery; 3 — Ophthalmic nerve; Ophthalmic division [Va; V1]; 4 — Posterior communicating artery; 5 — Internal carotid artery; 6 — Diaphragm of sella turcica; 7 — Superior hypophysial artery; 8 — Infundibulum; 9 — Optic nerve [II]; 10 — Intercavernous sinus; 11 — Veins of hypophysis; 12 — Internal carotid artery, cavernous part; 13 — Abducent nerve; Abducens nerve [VI]; 14 — Cavernous sinus; 15 — Pituitary gland; 16 — Inferior hypophysial artery; 17 — Posterior lateral choroidal branches; 18 — Posterior cerebral

artery; 19 — Posterior medial choroidal branches

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 600. Гіпофіз людини (сагітальний розріз):

1 — Distal part; 2 — Adenohypophysis, anterior lobe; 3 — Pars intermedia; 4 — Infundibulum; 5 — Pars tuberalis; 6 — Neurohypophysis, posterior lobe

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 601. Гіпофіз людини, гістологічні зрізи, забарвлення за методом Меллорі (AI — передня частка, All — проміжна частка, AIII — задня частка)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 602. Кровопостачання гіпофіза (схема):

1 — Superior hypophysial artery; 2 — Portal veins of hypophysis; 3 — Adenohypophysis, anterior lobe; 4 — Neurohypophysis, posterior lobe;

5 — Efferent veins of hypophysis; 6 — Inferior hypophysial artery

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 603. Гіпоталамо-гіпофізарна система (схема). Показана судинна мережа гіпоталамо-гіпофізарної системи,

а також ділянки вироблення, накопичення і виділення гормонів

Л. К. Жункейра, Ж. Карнейро)

Табл. 29. Гипофизотропные гормони гіпоталамуса

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 604. Схема гипоталамогипофизарных відносин

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 605. Взаємовідношення терминалей аксонів нейросекреторных клітин гіпоталамуса з питуицитами і кровоносними капілярами в задній частці гіпофіза (нейрогипофизе):

А — контакт терминалей аксонів з капіляр, забарвлення альдегидфуксином; Б — ТЕМ (малюнок)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 606. Контакт терминали аксона нейросекреторного нейрона гіпоталамуса з кровоносних капіляр

нейрогипофиза

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 607. Дія різних гіпофізарних гормонів на органи-мішені і механізми зворотного свзяи, що регулюють їх секрецію:

АДГ — антидіуретичний гормон; ЛГ — лютеїнізуючий гормон; ФСГ — фолікулостимулюючий гормон; ТТГ — тирео-

тропний гормон; АКТГ — адренокортикотропный гормон (Л.К. Жункейра, Ж. Карнейро)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 608. Розвиток гіпофіза. I — IV — стадії розвитку

О. В. Волкової)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 609. Щитовидна залоза (А — вид спереду, Б — вид ззаду, В — горизонтальний розпил шиї):

1 — Isthmus; 2 — Thyroid gland, lobe; 3 — Median cricothyroid ligament; 4 — Thyroid cartilage; 5 — Pyramidal lobe; 6 — Cricothyroid; 7 — Trachea; 9 — Superior thyroid artery; 8 — Superior parathyroid gland; 10 — Inferior parathyroid gland; 11 — Inferior thyroid artery; 12 — Oesophagus; 13 — Vagus nerve [X]; 14 — Sternocleidomastoid; 15 — Platysma; 16 — Parathyroid gland; 17 — Thyroid gland; Fibrous capsule; 18 — Pretracheal layer; 19 — Thyroid gland; 20 — Investing layer; 21 — Internal jugular vein; 22 — Common carotid artery;

23 — Prevertebral layer

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 610. Фолікули (світлова мікроскопія)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 611. Артерії на поверхні фолікулів (скануюча электронограмма)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 612. Будова фолікулів щитовидної залози (схема):

1 — Glandular cells; 2 — Arteria; 3 — Follicle; 4 — Blood capillary (Ю. І. Афанасьєву і Е. Ф. Котовському)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 613. Біосинтез гормонів тироцитами і їх виділення:

1 — надходження йодидів у клітину; 2 — надходження тирозину та інших амінокислот; 3 — синтез білка на рибосомах гранулярной ендоплазматичної мережі; 4 — транспорт секрету з ендоплазматичної мережі в зону комплексу Гольджи; 5 — глікозилювання білка і транспорт глікопротеїду в складі секреторних гранул до апікальної цитолемме клітини; 6 — экзоцитоз секреторного продукту (тироглобуліну) в просвіт фолікула;

7 — окислення іонів йоду в атомарний йод під впливом ферменту пероксидази;

8 — 12 — стадії йодування тироглобулинов з утворенням йодтиронинів і йодтирозинів; 13 — фагоцитоз йодованого тироглобуліну; 14 — злиття крапель фагоцитированного колоїду з лизосомой; 15 — протеоліз тироглобуліну ферментами лізосом; 16 — відщеплення тироксину і трийодтироніну; 17, 18 — надходження гормонів у кров; 19 — интрафолликулярный протеоліз колоїду на поверхні тироцита, пиноцитоз і интрацеллюлярный транспорт тиреоїдних гормонів (додатковий варіант

гормонопоэза); АТФ — аденозинтрифосфорная кислота (Б.Ст. Альошину, із змінами)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 614. Взаємовідносини гіпоталамуса, гіпофіза і щитовидної залози. Тиротропин-рилізинг гормон (ТРГ) забезпечує секрецію тиротропіну (ТТГ), який регулює синтез і секрецію трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4). Крім дії на тканини і органи-мішені, ці гормони через ланцюг негативного зворотного зв’язку регулюють секрецію ТТГ і ТРГ передньої часток і гіпоталамусом (Л. К. Жункейра, Ж. Карнейро)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 615. Співвідношення фолікулярних і парафолікулярних клітин в щитовидній залозі (А — реакція відновлення оксидів важких металів (аргирофилия або осмифилия) тільки в парафолікулярних клітинах, Б — поглинання радіоактивного йоду (тільки у фолікулярних клітинах)

(рис. Б. В. Альошина, із змінами)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 616. Паращитовидні залози, кровоносні судини щитовидної залози, вид праворуч:

1 — Recurrent laryngeal nerve; 2 — Oesophagus; 3 — Oesophageal branches; 4 — Inferior parathyroid gland; 5 — Inferior laryngeal nerve; 6 — Superior parathyroid gland; 7 — Pharyngeal plexus; 8 — Pharynx; 9 — Pharyngeal veins; 10 — External carotid artery; 11 — Soft palate; 12 — Tongue; 13 — Submandibular gland; 14 — Lingual artery; 15 — Superior thyroid artery; 16 — Internal carotid artery; 17 — Superior thyroid vein; 18 — Thyroid gland; 19 — Inferior thyroid vein; 20 — Inferior thyroid artery; 21 — Internal jugular vein; 22 — Common carotid artery;

23 — Trachea

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 617. Паращитовидні залози, вид ззаду:

1 — Left inferior parathyroid gland; 2 — Thyroid gland, left lobe; 3 — Superior left parathyroid gland; 4 — Pharynx, inferior constrictor; 5 — Middle constrictor; 6 — Thyrohyoid ligament; 7 — Pharyngeal raphe; 8 — Tracheal cartilages; 9 — Oesophagus

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 618. Околощитовидна заліза (А — загальний вигляд, Б — ультраструктура паратироцитов, В, Г — вікові особливості клітинного складу паренхіми, В — дитина до 6 років, Р — дорослий)

(з О. В. Волкової)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 619. Наднирник (А — стан наднирників, Б — кіркова і мозкова речовина, В — передня поверхня):

1 — Ilio-inguinal nerve; 2 — Iliohypogastric nerve; Iliopubic nerve; 3 — Ureter; 4 — Kidney; 5 — Subcostal nerve; 6 — Kidney, superior pole; superior extremity; 7 — Suprarenal gland; Adrenal gland; 8 — Superior suprarenal arteries; 9 — Inferior phrenic artery; Inferior phrenic veins; 10 — Diaphragm; 11 — vena cava Inferior; 12 — Right suprarenal vein; 13 — Middle suprarenal artery; 14 — Inferior suprarenal artery; 15 — Coeliac trunk; 16 — Abdominal aorta; 17 — Superior mesenteric artery; 18 — Renal veins; 19 — Renal artery; 20 — Testicular artery; Ovarian artery; 21 — Right testicular vein; Right ovarian vein; 22 — Medulla; 23 — Renal surface; 24 — Central vein; 25 — Anterior surface; 26 — Superior border; 27 — Medial border; 28 — Cortex; 29 — Fibrous capsule; 30 — Left suprarenal vein; 31 — Inferior suprarenal artery,

anterior branch

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 620. Наднирник, правий (А — вид спереду, Б — сагітальний розріз, В — кіркова речовина, гістологічний препарат):

1 — Medulla; 2 = 7 + 8 — Cortex; 3 — Medial border; 4 — Anterior surface; 5 — Superior border; 6 — Central vein; 7 — Fascicular zone: 8 — Reticular zone

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 621. Мозкова речовина наднирників

Р. Крстичу, із змінами)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 622. Мікроскопічна будова наднирника:

1 — Suprarenal gland; Adrenal gland; medulla; 2 — Sinusoid; 3 — Capsula of suprarenal gland; Adrenal gland capsule; 4 — Glomerular zone;

5 — Fascicular zone; 6 — Reticular zone (І. в. Алмазову та Л. С. Сутулову, із змінами)

Таблиця 30. Основні типи энтероэндокринньгх клітин в шлунково-кишковому тракті

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Примітка. У слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і підшлункової залози є энтероэндокринные клітини, що виробляють гормони або пептиди, що впливають на функцію ШЛУНКОВО-кишкового тракту

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 623. Підшлункова залоза, гістологічний зріз

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 624. Схема будови панкреатичного острівця

В. Р. Єлісєєва та ін)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 625. Гранули інсуліну в бета-клітинах (ТЕМ)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 626. Кристали тестостерону в клітці Лейдіга (світлова мікроскопія)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 627. Інтерстиціальна клітина яєчка (клітка Лейдіга):

1 — Arterial capillary; 2 — Lipid droplets; 3 — Lysosomes; 4 — Complex golgiensis; 5 — Granular endoplasmic reticulum; 6 — Nucleus;

7 — Microtubules; 8 — Nongranular endoplasmic reticulum (Р. Крстичу, із змінами)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 628. Фолікулярні клітини яєчника

Р. Крстичу, із змінами)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 629. Кристали естрогену у фолікулярних клітинах (світловий мікроскоп)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 630. Ооцит, оточений фолликулярными клітинами

Л. К. Жункейра, Ж. Карнейро)

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 631. Жовте тіло (А — ділянка яєчника формується з жовтим тілом, Б — мікроскопічна будова):

1 — Capillary; 2 — Thecalutecytus; 3 — Corpus albicans; 4 — Follicular cave; 5 — Corpus luteum; 6 — Granulosoluteocytus

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 632. Каротидний гломус (интеркаротидное тільце) (А — розташування, Б — будову):

1 — Arch of aorta; Aortic arch; 2 — Aortic body; 3 — Common carotid artery (right and left); 4 — Carotid body; 5 — Carotid sinus; 6 — Sub-

clavian artery (right and left); 7 — Capillary; 8 — Capsule

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 633. Параганглий парасимпатический:

1 — Capillary; 2 — Basal lamina; 3 — Nerve terminals

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 634. Розташування парагангліїв в тілі людини:

1 — Right kidney; 2 — Right suprarenal gland; Right adrenal gland; 3 — Thyroid gland; 4 — Carotid body (Sleepy paraganglia); 5 — Arch of aorta; Aortic arch; 6 — Supracardiac paraganglia; 7 — Coeliac trunk; 8 — Superior mesenteric artery; 9 — Paraganglia of abdominal aorta; 10 — Inferior mesenteric artery

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 635. Положення епіфіза в головному мозку:

1 — Lateral ventricle, occipital horn; posterior horn; 2 — Choroidal enlargement; 3 — Lateral ventricle, choroid plexus; 4 — Third ventricle, Choroid membrane; 5 — Third ventricle; 6 — Superior thalamostriate vein; 7 — Column of fornix; 8 — Septum pellucidum, cave; 9 — Lateral longitudinal stria; 10 — Medial longitudinal stria; 11 — Corpus callosum; 12 — Lateral ventricle, frontal horn; anterior horn; 13 — Septum pellucidum, lamina; 14 — Caudate nucleus; 15 — Superior choroid vein; 16 — Internal cerebral veins; 17 — Pineal gland; Pineal body; 18 — Great

cerebral vein; 19 — Cerebellum

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ
Рис. 636. Мікроскопічна будова епіфіза (шишковидна залоза; шишкоподібне тіло):

1 — Blood capillary; 2 — Endocrynocytus; Pineales; 3 — Glyocytus; 4 — Capsule; 5 — Interlobular connective tissue

О.Ст. Волкової)

Короткий опис статті: підшлункова залоза гістологія

Джерело: ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ

Також ви можете прочитати