Дитяча неврологія, Петрухін А. С., Підручник

26.07.2015

Дитяча неврологія — Петрухін А. С. — Підручник

Дитяча неврологія, Петрухін А. С., Підручник
Рік випуску: 2012

Автор: Петрухін А. С.

Жанр: Педіатрія, неврологія

Формат: DjVu

Якість: Відскановані сторінки

Опис: Підручник «Дитяча неврологія» призначений для студентів педіатричних факультетів медичних освітніх установ вищої професійної освіти. Особливістю цього підручника є те, що міститься в ньому матеріал у доступній формі містить основні відомості, необхідні в діяльності лікаря загальної практики сімейного лікаря. Для зручності користування підручник розділено на дві частини у відповідності з програмою вищої школи: I том містить введення в неврологію, основні відомості з фундаментальної неврології, а також топічної діагностики захворювань нервової системи у дітей; II том — клінічну неврологію, що включає описи захворювань нервової системи в дітей, принципи діагностики та стандарти їх лікування.

Хороший лікар — це, насамперед, чудовий діагност, яким вдається поєднати в цілісну картину численні симптоми хвороби, що спостерігаються у осіб з різною частотою. Діагностика нервових хвороб відрізняється від діагностики інших захворювань внутрішніх органів основним принципом — синдромальними підходом. Синдром — це патогенетично і топічно обумовлена сукупність симптомів. Інакше кажучи, наявність одного вогнища в якомусь місці нервової системи, що викликає стійке поява певних симптомів та порушення функцій, характерне для пухлин, крововиливів та ішемії мозку, а множинні вогнища і мінливий характер симптомів з проградиентным плином більш типові для аутоімунних, запальних і метаболічних захворювань. Для того щоб встановити правильний діагноз, лікар повинен мати просторове уявлення про взаємне розташування ядер і провідників в різних відділах ЦНС і добре знати клініку хвороб нервової системи.

Важко назвати який-небудь розділ педіатрії, де не були б потрібні знання неврології. При розвитку більшості захворювань дитини і підлітка нервова система страждає або первинним, або опосередковано. Мій 40-річний досвід лікаря і педагога свідчить, що студенти вивчають неврологію неохоче і часто переконані, що знання цього розділу медицини їм не потрібно, а лікарі нерідко кожну неясну ситуацію трактують як неврологічний розлад, і теж бувають не праві.

Обираючи професію лікаря, слід чітко представляти: або треба знати базові принципи медицини, або не знати її взагалі.

Цей підручник призначений для того, щоб допомогти лікарям усіх спеціальностей в освоєнні базових принципів неврології.

В неврології за останні 25 років здійснений колосальний прорив у діагностиці захворювань і у вивченні патогенезу нервових хвороб. Завдяки досягненням генетики і нейрохімії з «неточної» науки неврологія перетворилася в наукову дисципліну зі 100-відсотковою точністю діагностики в більшості випадків. Відкрито новий клас хвороб — спадкові хвороби обміну, запропоновано нові патогенетичні методи лікування. В цілому на сьогоднішній день відомо 2,5 тис. нозологічних форм, що протікають з ураженням нервової системи, причому понад 70% цих захворювань має спадковий характер.

Вдосконалення методів нейровізуалізації вирішило проблему діагностики пухлин мозку, з’явилася можливість ранньої діагностики розсіяного склерозу та інших демієлінізуючих захворювань. Проте практика показує, що кількість лікарських помилок, запущених випадків досить простих в діагностичному плані захворювань не тільки не зменшується, а й зростає. Очевидно, що це пов’язано з недостатньою професійною підготовкою лікарів. А можливо і з тим, що не кожен студент медичного вузу може стати лікарем у високому розумінні цього слова, як не всякий може бути видатним музикантом, або спортсменом, артистом балету. «Лікарське мистецтво гідно поваги, якщо воно осяяне Божественним духом і доставляє всяку користь людям», — так писав лікар, ректор Казанського університету, професор Карл Фукс (1776-1846).

Матеріал підручника викладений з урахуванням вікових еволюційних принципів, і, крім описової неврології, включає дані методів дослідження, без яких у XXI столітті неможливо встановити прижиттєвий діагноз. Постановка діагнозу в неврології переслідує дві мети: перша — діагноз заради лікування, друга — діагноз заради діагнозу, що допомагає здійснювати грамотне медико-генетичне консультування і проводити профілактику повторних випадків захворювань в сім’ї.

У підручник включені також стандарти терапії неврологічних захворювань.

У підготовці підручника брали участь молоді талановиті співробітники кафедри М. Ю. Бобилова і І. Д. Лемешко, яким я висловлюю велику подяку за виконану роботу.

Підручник призначений для студентів педіатричних факультетів медичних вузів, може бути корисним студентам інших факультетів, а також педіатрів, неврологів та лікарів загальної практики.

Зміст підручника

«Дитяча неврологія»

ЗАГАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ

 1. Головний мозок
 2. Спинний мозок
 3. Вегетативна нервова система
 4. Оболонки і шлуночки головного і спинного мозку
 5. Цереброспінальна рідина

Чутливість і її розлади

 1. Види чутливості. Нейрони і провідні шляхи
 2. Синдроми порушення чутливості

Довільні рухи та їх розлади

 1. Нейрони і провідні шляхи
 2. Синдроми рухових порушень (парез і параліч)
 3. Центральний параліч. Топографія ураження центрального мотонейрона
 4. Периферичний параліч. Топографія ураження периферичного мотонейрона
 5. Половинне ураження спинного мозку (синдром Броун-Секара)

Экстрапирамидная система, мозочок та синдроми ураження

 1. Будова і функції стриопаллидарной системи
 2. Синдроми ураження стриопаллидарной системи
 3. Мозочок та розлади координації рухів
 4. Синдроми ураження мозочка та його зв’язків

Черепні нерви. Синдроми ураження стовбура мозку

 1. Черепні нерви. Синдроми ураження
 2. Бульбарний та псевдобульбарний параліч
 3. Синдроми ураження стовбура. Альтернирующие синдроми

Вегетативна (автономна) нервова система (ВНС). Синдроми ураження

 1. Функції та будова ВНС
 2. Регуляція сечовипускання і дефекації
 3. Вегетативна іннервація ока
 4. Сльозовиділення і слиновиділення
 5. Синдроми ураження вегетативної нервової системи
 6. Симптоми ураження лімбічної системи

Кора великого мозку і вищі психічні функції. Синдроми ураження

 1. Зони і поля кори великого мозку
 2. Основні види вищих психічних функцій (ВПФ) та їх порушення
  1. Гнозис, види агнозий
  2. Праксіс, види апраксий
  3. Мова. Види афазий
 3. Особливості розвитку мовленнєвої функції у дітей в нормі і патології
 4. Пам’ять
 5. Синдроми ураження кори півкуль великого мозку
 6. Порушення ВПФ при ураженні мозочка

Кровопостачання головного і спинного мозку

 1. Кровопостачання головного мозку
 2. Венозний відтік
 3. Кровопостачання спинного мозку

Неспання і сон. Розлади сну

 1. Структура сну
 2. Патологічні стани під час сну
  1. Розлади пробудження (arousal disorders)
  2. Розлади, пов’язані з порушенням переходу від сну до бадьорості
  3. Парасомнії, що виникають у фазу швидкого сну
  4. Гиперсомнические синдроми

Розвиток нервової системи у новонароджених і дітей раннього віку. Методика дослідження. Синдроми ураження

 1. Розвиток рухових функцій
  1. Рефлекси новонароджених
  2. Розвиток рухових навичок на першому році життя
 2. Обстеження дитини від новонародженості до півроку
 3. Обстеження дитини у віці від 6 міс до 1 року
 4. Обстеження дитини після 1-го року життя
 5. Формування патологічної постуральної активності і порушення рухів при ранньому органічному ураженні мозку

Методика клінічної діагностики захворювань нервової системи у дітей

КЛІНІЧНА НЕВРОЛОГІЯ

Перинатальна неврологія

 1. Хромосомні аномалії
  1. Неврологічні порушення при аномаліях кількості аутосом
  2. Неврологічні порушення у дітей при числових та структурних порушеннях статевих хромосом
 2. Ізольовані дисгенезії (вади) нервової системи
 3. Токсичні ушкодження плоду
  1. Алкогольний синдром плоду
 4. Внутрішньоутробні інфекції. Порушення психічного розвитку (психічний дизонтогенез)

  1. Глобальні порушення когнітивного розвитку
  2. Інші диссоційовані порушення розвитку
  3. Порушення функції довільного контролю поведінки
  4. Порушення інтегративних функцій
  5. Порушення сфери спілкування
  6. Порушення мовної функції
  7. Порушення контролю тазових функцій (порушення навичок охайності)
  1. Транзиторні і хронічні тики
  2. Синдром Туретта

  Ревматична хорея (хорея Сидемгама, мала хорея)

  Неврологічні синдроми при вроджених вадах серця

  Ураження мозку при захворюваннях кропи

  Реабілітація дітей з ураженнями нервової системи

  Короткий опис статті: дитяча неврологія Підручник Петрухина А. С. по дитячій неврології, 2012 рік. мозку, системи, ураження нервової, захворювань, Синдроми, спинного, дітей, хвороби, неврологія, неврології, головного, захворювання, немовлят, Синдром, Порушення, порушення, діагностики, підручник, параліч

  Джерело: Дитяча неврологія — Петрухін А. С. — Підручник

Також ви можете прочитати