Биков Ст. Л., Гістологія і ембріологія органів порожнини рота людини.

04.10.2016

Биків Ст. Л. — Гістологія та ембріологія органів порожнини рота людини. Навчальний посібник

Книга містить виклад сучасних уявленні про мікроскопічному будову і ембріональному розвитку органів порожнини рота людини, пояснюються механізми виникнення деяких клінічно важливих порушень та вад розвитку.

Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, клінічних ординаторів, аспірантів, гистологов, ембріологів, лікарів-стоматологів.

Передмова автора

Вивчення розвитку і мікроскопічного будови органів порожнини рота закладає основу професійних знань лікаря-стоматолога і є невід’ємною частиною його підготовки. Практично єдиним вітчизняним навчальним посібником з гістології та ембріології органів порожнини рота, призначеним для студентів стоматологічних факультетів медичних вузів, протягом останніх тридцяти років залишається монографія Л. В. Фаліна, опублікована в 1963 р. Ця книга успішно послужила підготовці багатьох поколінь лікарів та вже давно стала бібліографічною рідкістю. Разом з тим, в останні роки в області вивчення розвитку і будови органів порожнини рота накопичено величезний обсяг фактичних даних, які узагальнені у великій кількості журнальних статей, оглядів, збірників і спеціальних монографій, виданих у нашій країні і за кордоном. Ці нові матеріали практично не знайшли відбиття у вітчизняних навчальних посібниках з гістології та ембріології порожнини рота. Окремі методичні посібники, випущені в різний час деякими вузами, за своїм змістом є лише коротким переказом книги Л. В. Фаліна.

Завдання цього видання полягає в заповненні наявного в навчальній літературі пропусків і в підготовці сучасного навчального посібника для студентів-стоматологів за профільним розділів курсу гістології, цитології та ембріології.

Книга складається з двох частин: у першій — викладені дані про функціональної морфології органів порожнини рота, у другій — описано їх ембріональний розвиток. В її основу покладено зміст лекцій з профільним розділам курсу для студентів стоматологічного факультету Санкт-Петербурзького державного медичного університету ім. акад. І. П. Павлова.

Так як цей матеріал призначений для студентів II курсу, його освоєння передбачає знання питань загальної ембріології, цитології, загальної гістології, а також ряду розділів приватної гістології, вивчення яких передує викладу профільних тем (нервова система, серцево-судинна система, шкіра і її похідні, ендокринна система).

При відборі матеріалу і його викладі особливу увагу приділено розкриттю нерозривному зв’язку будови клітин, тканин і органів порожнини рота з їх функцією, а також їх особливостей у різні вікові періоди. У зв’язку з медичної спрямованістю курсу Всі питання викладені стосовно до людини; спеціально відзначено клінічне значення порушень деяких описуваних морфофункціональних механізмів і вказані можливості діагностики різних стоматологічних захворювань з використанням цито — гістологічних методів. Розгляд питань ембріології органів порожнини рота та особи також орієнтує читача на механізми виникнення деяких клінічно важливих порушень та вад розвитку.

Основні поняття і терміни виділені в тексті графічно, найважливіші іноземні терміни забезпечені перекладом на російську мову. У багатьох випадках при описі морфологічних деталей наведені не тільки назви, відповідні гістологічною номенклатурою, але і найбільш широко вживані синоніми. Автор вважав за доцільне не відмовлятися і від використання эпонимов, які знайшли широке розповсюдження у вітчизняній і зарубіжній літературі. Для зручності користування посібником воно забезпечене конкретним предметним покажчиком. У кінці книги наведено список основної літератури.

Биков Володимир Лазаревич — д. м. н. професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Санкт-Петербурзького ДМУ ім. акад. І. П. Павлова, член-кореспондент РАПН, член Нью-Йоркської Академії Наук, член Президії Всеросійського наукового товариства анатомів, гистологов і ембріологів. Автор низки винаходів і 160 друкованих праць, у тому числі підручників і навчальних посібників для студентів медичних вузів.

Частина I. ФУНКЦІОНАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

Глава 2. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

Глава 3. БУДОВА ЗАЛОЗ ПОРОЖНИНИ РОТА

Глава 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДОВИ ЗУБІВ

Глава 5. БУДОВА ЕМАЛІ ЗУБА

Глава 6. БУДОВА ДЕНТИНУ

Глава 7. БУДОВА ЦЕМЕНТУ ЗУБА

Глава 8. БУДОВА ПУЛЬПИ ЗУБА

Глава 9. БУДОВА ПІДТРИМУЮЧОГО АПАРАТУ ЗУБА

ЧАСТИНА II. ЕМБРІОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА

Глава 10. РОЗВИТОК ОСОБИ І ПОРОЖНИНИ РОТА

Короткий опис статті: биков гістологія Стоматологічна книга — Биків Ст. Л. — Гістологія та ембріологія органів порожнини рота людини. Навчальний посібник. Завантажити безкоштовно.

Джерело: Биків Ст. Л. — Гістологія та ембріологія органів порожнини рота людини. Навчальний посібник: Завантажити — Загальна стоматологія — Книги по стоматології

Також ви можете прочитати